Home Actualitate O nouă selecție pentru programul de burse ,,Tinere Talente”- ediția 2021

O nouă selecție pentru programul de burse ,,Tinere Talente”- ediția 2021

by Florentina Lup
0 comment

Fundația Regală Margareta a României lansează o nouă selecție pentru programul de burse ,,Tinere Talente”, adresată tinerilor muzicieni și artiști vizuali. Termenul limită al aplicației este 18 decembrie 2020.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

  • să aibă vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani;
  • să studieze la liceele sau universitățile de arte vizuale și muzică din România;
  • să provină din familii cu venitul de sub 1.500 LEI /membru de familie, și să poată dovedi că nu dispun de mijloace financiare pentru a-și perfecționa talentul.

Cei care au fost bursieri ,,Tinere Talente” de 3 ori până acum, nu mai pot aplica pentru o nouă selecție.

Ca să vă înscrieţi în procesul de selecţie, trebuie să trimiteţi prin e-mail, până la data de 18 decembrie 2020, dosarul de candidatură. Acesta trebuie să includă:

  • formularul de înscriere, disponibil AICI. Formularul va fi însoțit de documente justificative pentru situația materială prezentată (fluturaș de salariu sau adeverință de venit, copie talon de pensie, copie indemnizație de șomaj, după caz ). Pentru membrii familiei care nu au venituri, dar au peste 18 ani și nu sunt înscriși într-o formă de învățământ, se va atașa o declarație pe proprie răspundere conform căreia aceștia nu realizează venituri. Aceste documente justificative se atașează pentru părinți, bunici și frați care locuiesc în aceeași gospodărie.
  • curriculum vitae care va conține date de contact (e-mail și telefon), concursurile la care a participat candidatul, diplome și premii obținute etc.;
  • scrisoare de recomandare din partea unui profesor de specialitate în care se va face referire la calitățile artistice și cele umane ale candidatului (de exemplu: perseverență, dedicație, punctualitate, respect față de ceilalți etc.);
  • adeverință de elev/student sau copie după carnetul de elev/ student;
  • copie act de identitate buletin/carte de identitate sau certificat de naștere.

Analiza dosarelor, realizată de echipa proiectului, se va face până în data de 10 ianuarie 2020.

Selecția candidaților pentru muzică se va realiza în baza unei înregistrări audio-video cu durata de maximum 10 minute conținând o piesă muzicală la alegere solo sau cu acompaniament de pian. Fișierul va fi transmis prin wetransfer sau un alt serviciu de transfer de fișiere, iar linkul va fi comunicat în mailul trimis la adresa: tineretalente@principesa.ro. În e-mail vor fi precizate numele, prenumele, unitatea de învățământ. Nu se accepta înregistrări din concert şi înregistrări care au o durata mai mare de 10 minute.

Selecția pentru domeniul Arte Vizuale va fi realizată în baza unui portofoliu artistic cu lucrări, animații, fotografii etc. trimis în format electronic. Portofoliul cu fotografii trebuie trimis în format PDF, în caz contrar, nu va fi luat în calcul. Denumirea PDF-ului trebuie să cuprindă: PRENUME+NUME +PORTOFOLIU ARTE VIZUALE. Portofoliul va fi transmis prin wetransfer sau un alt serviciu de transfer de fișiere, iar linkul va fi comunicat în mailul trimis la adresa: tineretalente@principesa.ro. În e-mail vor fi precizate numele, prenumele, unitatea de învățământ. Se recomandă un minim de 15 și un maxim de 25 de imagini cu lucrări realizate în ultimii 2 ani, iar portofoliul va fi însoțit de o scrisoare de intenție, pe jumătate de pagină, care să cuprindă o descriere a propriului demers artistic și a procesului creativ.

Interviul va fi realizat online de către juriu cu acei candidați care au trecut de etapa selecției (evaluarea portofoliului și a înregistrărilor audio – video)

related posts

Leave a Comment