Home Actualitate Primăria Poarta Albă a atribuit contractul pentru servicii de consultanță în implementarea proiectului de înființare a gazelor naturale în comună

Primăria Poarta Albă a atribuit contractul pentru servicii de consultanță în implementarea proiectului de înființare a gazelor naturale în comună

by Antonia Mocanu
0 comment

Primăria Poarta Albă a atribuit contractul de prestări servicii pentru consultanță implementare proiect „Înființare distribuție gaze naturale în comună”.

Contractul se referă la asistență activă la întocmirea dosarelor de decont și a rapoartelor de monitorizare; o Organizare, coordonarea și urmărirea implementării proiectului în conformitatea cu graficele și prevederile contractului de finanțare; o planificarea și planificarea activităților proiectului în scopul încadrării acestuia în termenele contractuale; identificarea și monitorizarea riscurilor în cadrul proiectului; urmărirea derulării contractelor de lucrări și prestări servicii din cadrul contractului de finanțare; asistență pentru întocmirea notificărilor și a actelor adiționale necesare, asistență în întocmirea rapoartelor de progres; orice alte servicii de asistență/ consultantă necesară clientului în legătură cu proiectul, pe întreaga perioadă de implementare. Valoarea totală a contractului este de 100.000 RON.

Poarta Albă a început, în luna septembrie a.c., execuția lucrărilor pentru obiectivul „Înființare distribuție gaze naturale în comuna Poarta Albă, județul Constanța”. Lucrările se desfășoară conform calendarul lucrărilor.

Proiectul are ca obiect realizarea rețelei de distribuție gaze naturale și a racordurilor pentru consumatorii casnici și instituțiile publice în localitățile Poarta Alba și Nazarcea.

Rețelele de distribuție sunt dimensionate corespunzător pentru a asigura alimentarea cu gaze a tuturor potențialilor consumatori identificați, precum și un coeficient de 10% pentru dezvoltare ulterioară. Alimentarea cu gaze naturale a comunei Poarta Alba se poate realiza, conform Avizului de Principiu emis de Transgaz SA Rețeaua de distribuție gaze natural, cu presiune medie și va alimenta Poarta Alba, inclusiv Zona Nord, Cartierul Via și Nazarcea.

related posts

Leave a Comment