Home Actualitate Nu ai apucat să achiți obligațiile fiscale? Află care sunt majorările de întârziere!

Nu ai apucat să achiți obligațiile fiscale? Află care sunt majorările de întârziere!

by Florentina Lup
0 comment

Termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente celui de-al doilea semestru din anul fiscal 2022 a fost 30 septembrie.

Pentru neachitarea obligațiilor fiscale principale, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent menționat anterior, se calculează majorări de întârziere de 1% pe lună sau fracțiune de lună, din cuantumul obligațiilor fiscale neachitate la termen, până la data stingerii sumelor datorate, inclusiv.

Pentru mai multe detalii, accesați link-ul: www.spit-ct.ro.

related posts

Leave a Comment