Home Actualitate Investiții importante

Investiții importante

by Antonia Mocanu
0 comment

A fost semnat contractul care vizează în mod direct comuna Crevedia. În acest sens se vor realiza ample lucrări de modernizare și dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din comună care odată cu semnarea acestui contract se vor îmbunătăți considerabil.

Suma ce va fi investită este de aproximativ 40 de milioane de lei și cuprinde trei obiective principale precum extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe o lungime de peste 13 km și realizarea a 1.600 de branșamente, 31 de cămine de vane și 139 de hidranți de incendiu. De asemenea se va construi o nouă  rețea de canalizare menajeră pe o lungime de  aproximativ 16 km, cu 1.800 de racorduri și 456 de cămine de vizitare. La Crevedia se vor realiza și nouă stații de pompare ape uzate menajere, 9 cămine de decantare și aproximativ 2,5 km de conducte de refulare pentru apele uzate menajere.

Prin aceste investiții făcute de către compania de apă se vor îmbunătăți și dezvolta atât infrastructura de alimentare cu apă, cât și colectarea și evacuarea apelor uzate, creşterea nivelului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă și de canalizare, precum și ridicarea gradului de siguranţă și continuitate în funcţionarea sistemului.

Contractul de lucrări semnat la Buftea, ce viează în mod direct comuna Crevedia face parte din Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a  companiei de apă realizat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 600 de milioane de euro și vizează investiții pe raza a 91 de localități din 6 județe precum Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița, Brașov.

related posts

Leave a Comment