Home Actualitate Consultanță pentru IMM-uri din domeniul HoReCa, pentru finanţare nerambursabilă de până la 800.000 Euro

Consultanță pentru IMM-uri din domeniul HoReCa, pentru finanţare nerambursabilă de până la 800.000 Euro

by Florentina Lup
0 comment

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța oferă un nou serviciu de consultanță, pentru înscrierea aplicanților eligibili și depunerea cererii de finanțare, în cadrul Schemei HoReCa ,,Sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19″.

Prin intermediul acestei Scheme sunt acordate  granturi în cuantum de maxim 20% din scăderea activității beneficiarului în anul 2020 comparativ cu anul 2019, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN eligibile.

Conform anunțului oficial al Ministerului Economiei, începând de  marți, 29 iunie 2021, ora 10:00, și până luni 12 iulie 2021, ora 20:00 (cu posibilitatea de prelungire), se realizează înscrierea aplicanților pe platforma de granturi.

Pentru încadrarea în termene, întreprinderile eligibile trebuie să facă demersurile pentru obţinerea semnăturii electronice pentru Reprezentantul legal al întreprinderii și a raportului de expertiză contabilă de audit. Raportul de expertiză trebuie să fie certificat şi asumat fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră în Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ales/aleasă şi remunerat/remunerată de către aplicant, fie de un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant.

Beneficiarii eligibili în cadrul Schemei sunt:

 • persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF);
 • cooperații;
 • întreprinderi micro, mici, mijlocii și mari, din domeniul turismului, organizării de evenimente și alimentației publice;
 • structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, pentru activități autorizate conform codurilor CAEN Rev 2 5510, 5520, 5530, 5590;
 • structuri/unități de alimentaţie înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, pentru activități autorizate conform codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630;
 • organizatori de evenimente înregistrați în scopuri fiscale pe teritoriul României, pentru activități autorizate conform codului CAEN Rev 2 8230;
 • agenţii de turism licenţiate, pentru activități autorizate conform codului CAEN Rev 2 7911, 7912, 7990;
 • ghizii de turism atestaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, pentru activităţi autorizate conform codului CAEN Rev 2 7990.

Activităţile sunt eligibile dacă sunt desfăşurate în baza unor documente, precum:

 • licenţe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agențiile de turism;
 • certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare;
 • autorizaţii de funcţionare emise de către autoritățile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurileunitățile de alimentație publică, autorizațiile emise de către direcțiile sanitar – veterinare pentru unitățile de alimentație publică mobile;
 • certificate constatatoare eliberate de Oficiul Național Registrul Comerțului pentru organizatorii de evenimente;
 • atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.

Firmele care doresc sprijin se pot prezenta la sediul CCINA Constanţa din Bd. Alexandru Lăpuşneanu, nr 185 A, etaj II, persoana de contact Simona Stan. Informaţii suplimentare despre serviciile de consultanţă se pot obţine şi prin e-mail (simona.stan@ccina.ro) sau la numărul de telefon 0241 619 854/interior 239.

related posts

Leave a Comment