Home Actualitate Măsuri noi la Constanţa, impuse printr-o hotărâre a CJSU

Măsuri noi la Constanţa, impuse printr-o hotărâre a CJSU

by Florentina Lup
0 comment

Miercuri, 4 august, din cauza creşterii ratei de infectare la nivelul judeţului, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța a emis o nouă hotărâre ce vizează măsuri de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

Hotărârea nr.112/04.08.2021 stabileşte următoarele:

,,Art. 1 – Se reevaluează încadrarea din Hotărârea CJSU nr. 109/23.07.2021 și încadrează județul Constanța în limita de incidență cumulată la 14 zile mai mică sau egală cu 2/1000 de locuitori.

Art. 2 – Comitetele Locale pentru Situații de Urgență (CLSU) ale U.A.T.-urilor din județul Constanța vor adopta Hotărâri pentru dispunerea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul  SARS-CoV-2, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 – Măsurile prevăzute la Art. 2 se aplică pe o perioadă de 14 zile, începând cu data adoptării prezentei hotărâri, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Art. 4– Primăriile din județul Constanța vor comunica până în data de 06.08.2021, ora 12.00, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, la adresa de mail: deconcentrate@prefecturaconstanta.ro, hotărârile adoptate de CLSU pentru dispunerea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul  SARS-CoV-2 pe raza U.A.T.-urilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 730/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 – În îndeplinirea art. 2 din prezenta hotărâre, CLSU ale U.A.T.-urilor din județul Constanța vor dispune, prin grija primăriilor, fără a se limita la:

Art. 5.1 – Informarea populației și a operatorilor economici privind obligațiile ce le revin în respectarea prevederilor HG nr. 730/2021, cu modificările și completările ulterioare și informarea (în fiecare zi de luni, pentru săptămâna anterioară) a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, la adresa de mail: vaccinare@prefecturaconstanta.ro, asupra măsurilor dispuse;

Art. 5.2 – Autorizarea/avizarea organizării și desfășurării de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise sau deschise, se va face numai cu respectarea strictă a condițiilor prevăzute de HG nr.730/2021, cu modificările și completările ulterioare

Art. 5.3 – Informarea (în fiecare zi de luni, pentru săptămâna anterioară) a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța la adresa de mail: vaccinare@prefecturaconstanta.ro, asupra activității prevăzute la art. 5.2 din prezenta hotărâre;

Art. 6 – Comitetele Locale pentru Situații de Urgență vor dispune acțiuni organizate și controlabile, pentru accelerarea ritmului campaniei de vaccinare, constând în:

Art. 6.1 –  Diseminarea către locuitorii UAT – ului, prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul primăriilor, a informațiilor din materialele atașate prezentei hotărâri.

Art. 6.2 – Comunicarea (în fiecare zi de luni, pentru săptămâna anterioară) la adresa de mail: vaccinare@prefecturaconstanta.ro, a stadiului diseminării materialelor, conform următoarei machete:

Art. 6.3 – Identificarea și pregătirea unui spațiu pentru vaccinare, care va fi pus la dispoziția echipei mobile de vaccinare, la solicitarea șefului Centrului de Vaccinare la care fiecare U.A.T este arondată.

Art. 7 – Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța va monitoriza acoperirea fiecărei localități cu echipe mobile de vaccinare împotriva COVID – 19 și va întreprinde măsurile corective necesare.

Art. 8 – Structurile Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța, Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța vor intensifica controalele privind respectarea prevederilor HG nr. 730/2021, cu modificările și completările ulterioare, cu precădere în mijloacele de transport în comun, în spațiile publice închise, la evenimentele prevăzute la art. 5.2 din prezenta hotărâre.

Art. 8.1 – Zilnic,  până la ora 10.00, se vor transmite Instituției Prefectului  – Județul Constanța, la adresa de mail deconcentrate@prefecturaconstanta.ro, raportările privind controalele efectuate în ziua anterioară, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9  – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, unităților administrativ-teritoriale din județ și tuturor factorilor interesați.”.

related posts

Leave a Comment