Home Actualitate Divergențe între firmele de pază constănțene. Plângeri după licitația de la ACN

Divergențe între firmele de pază constănțene. Plângeri după licitația de la ACN

by Antonia Mocanu
0 comment

Anii 2019 și 2020 au adus pentru Zip Escort o serie de licitații câștigate. Printre ele, cel de la Administrația Canalelor Navigabile. La licitația în cauză, ACN solicita servicii de pază civilă fixă și pază prin patrulare auto la obiectivele instituției, valoarea estimată a achiziției depășind 5,12 milioane lei. Au participat șase societăți de pază, după cum urmează: asocierea Romold Security și Romold, One Star Security, asocierea SMB și Romanian Security Systems, asocierea TMG Guard și NEI Divizia de Securitate, Transguard Security și, Zip Escort. ACN avea nevoie de prestări de servicii de pază fixă și prin patrulare auto la ecluza Năvodari, ecluza Cernavodă, stația de pompare complexă Cernavodă, stația 3 Mircea Vodă, ecluza Ovidiu, ecluza Năvodari, portul Basarabi, portul Medgidia, mai multe stații pentru determinarea parametrilor calitativi ai apei, pe secțiunile de Canal Poarta Albă – Midia Năvodari, Dunăre – Marea Neagră și sediul administrativ Agigea, un total de 28 de posturi neînarmate, factorii de evaluare constând în preț – 85 de puncte, experiență – 15 puncte.

Printre cerințele necesare, s-a regăsit deținerea certificatului de șef de tură, domeniu de expertiză care, în România, nu există. A fost cerința care, practic, a departajat Zip Escort de toți ceilalți competitori. Celelalte firme care s-au înscris la licitație nu s-au lăsat păgubașe și au început un val de plângeri și contestații.

„În mod voit se dorește inducerea în eroare a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor cu atât mai mult cu cât Zip Escort recunoaște și că certificatele care atestă dobândirea de competențe profesionale au regimul actelor de studii și trebuie să poarte antetul Ministerului Muncii și al Educației Naționale. În consecință, nu putem să discutăm de o profesie chiar dacă există standard ocupațional, întrucât neexistând tematica cadru de pregătire emisă de IGPR, nici un formator de competențe profesionale nu poate organiza cursuri de pregătire sau atestare profesională. Noi nu contestăm legalitatea certificatelor de competență, însă atâta timp cât nu există antetul Ministerului Muncii și Ministerului Educației considerăm că autoritatea contractantă, chiar dacă urmărește să obțină un serviciu de calitate, nu poate impune participanților, ca criteriu de selecție, aceste certificate, cel mult poate să confere un punctaj superior celui care îl deține. Atenție mare: în ultimele trei proceduri, singura societate care a prezentat aceste certificate a fost doar Zip Escort, o dovadă în plus că s-a dorit și se dorește crearea unui criteriu artificial pe care doar o singură societate îl poate realiza. De aceea Zip a solicitat ca documentele depuse să fie clasificate”, se arată în una dintre sesizări.

Toate societățile participante au contestat licitația. Atât Transguard cât și One Star arată că în cuprinsul documentației de atribuire și a caietului de sarcini s-au identificat cerințe care nu pot fi îndeplinite, restrângând accesul operatorilor economici la procedură.

Cele două firme de pază contestatoare arată următoarele: „În realitate, nu se poate obține un certificat de competențe profesionale pentru postul de șef de tură, emis în condițiile legii (deși standardul ocupațional există, cursurile de pregătire profesională și examenul de absolvire nu se pot desfășura în mod legal), iar autoritatea contractantă – deținătoare ea însăși a unui serviciu de pază proprie – ar trebui să cunoască acest aspect. (…) Mai mult, organizația patronală Patrosec reunește doar 13 membri – unul din ei Zip Escort – și este singurul centru din țară, iar accesul la cursurile respective este restricționat societăților concurente membrilor săi”.

De altfel, cele două societăți arată că Patrosec este a lor, întrucât patronul Zip Escort, Radu Iulian, este vicepreședinte, iar patronul Tiger Security, Bogdan Șovar, președinte.

În ciuda faptului că vorbim de o licitație de acum aproape doi ani, Transguard și One Star se țin de Zip Escort, în prezent fiind în derulare dosarele depuse la CNSC și în mai multe instanțe de judecată. În ceea ce privește licitația din acest an, toate societățile de pază – cu exepția Tiger Security și Zip Escort – reclamă faptul că întreaga documentație, inclusiv oferta financiară, nu se face prin SICAP, ci trebuie trimisă pe mail.

Sursa Text : tomisnews.ro

Sursa Foto: tomisnews.ro

related posts

Leave a Comment