Home Actualitate Depune declarațiile fiscale online

Depune declarațiile fiscale online

by Florentina Lup
0 comment

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează contribuabilii că pot depune declarațiile fiscale online, simplu și rapid, fără a mai fi necesar să se deplaseze la sediile agențiilor fiscale.

Declarațiile pot fi depuse pe site-ul instituției, www.spit-ct.ro, prin intermediul platformei online e-Tax, accesând secţiunea ,,Servicii online/Declarații fiscale”, fără autentificare, sau cu autentificare, caz în care este necesar un nume de utilizator şi parolă. Datele necesare logării în platformă pot fi obținute:

  • prin completarea cererii de înscriere în sistem, disponibilă pe site-ul instituției, iar datele vor fi primite la adresa de domiciliu prin corespondență, cu confirmare de primire sau la ghișeele instituției, în funcție de opțiunea aleasă;
  • prin depunerea cererii la unul din ghișeele instituției, caz în care datele necesare logării în platforma e-Tax, vor fi primite pe loc de către titular, în urma legitimării.

De asemenea, declarațiile fiscale, însoțite de documentele justificative, pot fi trimise și pe adresele de e-mail ale agențiilor fiscale:

  • ag1@spit-ct.ro
  • ag2@spit-ct.ro
  • ag3@spit-ct.ro
  • ag4@spit-ct.ro
  • ag5@spit-ct.ro
  • ag6@spit-ct.ro

Formularele tipizate necesare operațiunilor fiscale, cât și tipul documentelor justificative care trebuie anexate se regăsesc pe site-ul www.spit-ct.ro, la secțiunea Persoane fizice/Persoane juridice/Documente declarare.

Contribuabilii au obligaţia de a completa corect, integral şi cu bună credinţă rubricile corespunzătoare din formularele tipizate conform situaţiei reale fiscale, iar declaraţia se semnează de către contribuabil, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia.

Serviciile online dezvoltate de SPIT sunt disponibile 24 de ore din 24 și au fost concepute în scopul eficientizării procesului de îndeplinire a cerințelor legale fiscale, prin eliminarea necesității deplasării la ghișeele instituției.

related posts

Leave a Comment