Home Actualitate Se caută asistenți maternali!

Se caută asistenți maternali!

by Florentina Lup
0 comment

În cadrul proiectului „Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate”, DGASPC Constanța doreşte să extindă rețeaua de asistenți maternali. Persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • să fie absolvenți a cel puțin 10 clase;
  • să nu fie deja încadrați ca asistenți personali;
  • să nu fie pensionari;
  • să aibă drept de folosință asupra locuinței (demonstrat cu acte) și să poată asigura o cameră separată, amenjată special pentru copiii ce urmează a fi primiți în plasament;
  • să fie disponibili să primească în plasament cel puțin doi copii;
  • să primească aviz favorabil exercitării profesiei de asistent maternal profesionist, în urma evaluării psihologice efectuate de psihologul Biroului Alternative de Tip Familial din cadrul DGASPC Constanța.

Evaluarea celor care doresc să devină asistenţi maternali profesionişti se va face după ridicarea stării de urgenţă.

Persoanele interesate se pot prezenta, de luni până joi, în intervalul orar 8:00 -16:30, iar vineri, în intervalul orar 8:00-14:00, la sediul Serviciului Management de Caz pentru Copil, Biroul Alternative de Tip Familial din Constanța, strada Ciprian Porumbescu, nr. 2, sau pot solicita informații la numărul de telefon 0241/488.648 (persoană de contact Simona Neli Constantinescu).

related posts

Leave a Comment