Home Actualitate Se implementează proiectul „Mai implicat! Mai integrat”

Se implementează proiectul „Mai implicat! Mai integrat”

by Antonia Mocanu
0 comment

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului implementează proiectul „MAI IMPLICAT! MAI INTEGRAT”,  proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020).

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est .

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii vieţii pentru 238 copii si tineri instituţionalizăţi şi din comunitate prin oferirea de servicii integrate (educare, consiliere, dezvoltare de abilităţi de viaţă independentă, formare profesională, alte terapii de recuperare) şi crearea de parteneriate, în scopul integrării socio-profesionale a acestora.

Pentru a accelera dezinstituţionalizarea si pentru a da posibilitatea copiilor și tinerilor din centrele de plasament să aibă o viață de calitate, este nevoie de sprijin suplimentar în vederea dezvoltării, pe de o parte, a serviciilor alternative la îngrijirea în instituţia clasică (case de tip familial, apartamente, extinderea rețelei de asistență maternală, etc), iar, pe de altă parte, a serviciilor comunitare (centre de zi, centre de zi de recuperare) destinate prevenirii separării copilului de părinţi şi reducerii numărului de copii care intră în instituţii.  

Crearea unui sistem de informare coordonată între DGASPC Constanța și UAT-uri din județul Constanța, în vederea implementării procesului de dezinstituționalizare prin derularea unei caravane de conștientizare și semnarea a minimum 15 acorduri de parteneriat cu UAT-uri din județ.

Oferirea de servicii integrate în cadrul Centrelor de Zi și a Centrelor de Zi de Recuperare pentru 238 de copii și tineri din Casele de Tip Familial și din comunitate.

Formarea profesională a 110 tineri din Casele de Tip Familial și din comunitate, în vederea integrării socio-profesionale a acestora, dar și a 110 viitori asistenți maternali în vederea reducerii riscului de instituționalizare a copiilor integrați din sistemul rezidențial și a celor care provin din familii cu risc de separare.

Oferirea de suport familiilor care sprijină procesul de reintegrare și  familiilor care se află în risc de separare prin activarea și implicarea Structurilor Comunitare Consultative existente la nivel local.

Rezultate obținute:

1. 1 Workshop organizat având ca temă,,Procesul de dezinstituționalizare a copiilor aflați în sistemul de protecție a copilului și impactul asupra comunităților locale’’;

2. 29 persoane calificate în ocupația de Asistent Maternal (în prezent este în desfășurare o nouă sesiune de formare la care participă un număr de 13 cursanți). Continuă activitatea de recrutare a persoanelor care corespund criteriilor legale și care doresc să urmeze cursurile de calificare profesională. În acest sens, acestea se pot adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța cu sediul în Constanța, str. Decebal nr. 22, email office@dgaspc-ct.ro sau expertului grup țintă, doamna Sporea Maria (telefon 0723.313.669);

3. 2 conferințe de presă organizate; 

4.13 caravane de conştientizare a autorităţilor locale, ONG-urilor şi a membrilor comunității asupra importanței și implicațiilor pe care le are procesul de dezinstituționalizare;

5. 1 Structură Comunitară Consultativă reactivată în cadrul UAT Lumina, județul Constanța;

6. Vizibilitatea și promovarea proiectului pe toată perioada de implementare, măsuri de informare și publicitate către UAT-urile de pe raza județului Constanța, autoritățile publice, unitățile de învățământ, unitățile sanitare, mass-media.

Valoarea totală a proiectului este de 5.681.284,35 lei, din care 4.829.091,70 lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene, 738.566,95 lei reprezintă contribuţia din bugetul naţional, 113.625,70 lei reprezintă contribuţia publică proprie.

Perioada de implementare este de 33 luni ( mai 2020-decembrie 2023).

related posts

Leave a Comment