Home Actualitate Ministerul Finanțelor a decis să completeze Codul Fiscal și Legea contabilității

Ministerul Finanțelor a decis să completeze Codul Fiscal și Legea contabilității

by Florentina Lup
0 comment

În urma consultărilor cu mediul de afaceri, Ministerul Finanțelor a lansat un proiect de modificare și completare a Codului Fiscal și a Legii contabilității.

Printre măsurile propuse, în noul proiect de lege, sunt incluse:

  • revizuirea sferei de aplicare a nedeductibilității cheltuielilor înregistrate de contribuabilii plătitori de impozit pe profit, ca urmare a unor tranzacții efectuate cu o persoană situată într-un stat care este inclus în Lista jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscal; 
  • clarificarea modului de determinare a ponderii cifrei de afaceri, realizată efectiv din activitatea de construcţii, în cifra de afaceri totală, în cazul entităților care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor atât pe teritoriul României, cât și în străinătate.
  • clarificarea și reglementarea explicită a regimului fiscal aplicabil valorii nominale a tichetelor cadou primite de persoanele fizice care obțin venituri de natura salarială;
  • clarificarea tratamentului fiscal aplicabil avantajelor de natură salarială neimpozabile și care nu se cuprind în baza de calcul al contribuțiilor sociale;
  • se propune pentru anul 2021 ca termenul de depunere a declaraţiei anuale de venit, pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscal, să fie până la data de 15 martie 2021, inclusiv.
  • reglementarea cadrului de aplicare a sistemului TVA la încasare, prin raportare la noul plafon de 4.500.000 lei și cu posibilitatea exercitării opțiunii pentru aplicarea sistemului oricând în cursul anului;
  • menționarea expresă în aria de aplicabilitate a prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 a unor categorii de entități (persoane juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România);
  • reglementarea, la nivelul legii contabilității, a categoriilor de informații care au caracter public, precum și a condițiilor în care Ministerul Finanțelor poate încheia protocoale având ca obiect transmiterea unor asemenea informații.

related posts

Leave a Comment