Home Actualitate „Eficientizare sistem de colectare deşeuri în Comuna Cumpăna, judeţul Constanţa”

„Eficientizare sistem de colectare deşeuri în Comuna Cumpăna, judeţul Constanţa”

by Antonia Mocanu
0 comment

Comuna Cumpăna organizează în data de 6 septembrie evenimentul de lansare a proiectului  „Eficientizare sistem de colectare deşeuri în Comuna Cumpăna, judeţul Constanţa”, proiect finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, Măsura 1 – Sprijinirea activităţilor de pescuit şi diversificarea acestora, în cadrul „Strategiei de dezvoltare locală a Asociaţiei Grup Local Dobrogea Sud – FLAG Dobrogea Sud”.

In cadrul acestui proiect, Comuna Cumpana beneficiaza de finantare prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, respectiv prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia Generală pentru Pescuit fiind Autoritate de Management.

Bugetul proiectului este de 1.148.851,48 lei, din care 1.089.030,61 lei reprezintă valoarea totală eligibilă pentru finanţare prin POPAM 2014-2020, fiind valoare nerambursabilă in procent de 100%.  

Obiectivul general al acestui proiect vizează îmbunătăţirea capacităţii de furnizare a serviciilor publice de colectare deşeuri şi implicit îmbunătăţirea factorilor de mediu din comuna Cumpăna, localitate situată în arealul Zonei Pescăreşti aferentă FLAG Dobrogea Sud, prin aplicarea unor măsuri combinate de investiţii (achiziţia a două autospeciale pentru colectare deşeuri) cu măsuri de informare (o campanie de conştientizare).

related posts

Leave a Comment