Home Actualitate Deadline pentru producătorii de cartofi

Deadline pentru producătorii de cartofi

by Florentina Lup
0 comment

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale reaminteşte că 15 iulie 2022 este termenul limită de depunere a cererilor de înscriere și a documentele însoțitoare în vederea obținerii ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartofi de consum.

În şedința guvernului din 16 iunie 2022 a fost adoptată Hotărârea pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”.

Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul sunt:

  • producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător;
  • producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
  • producători agricoli persoane juridice

Toți cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

  • să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha;
  • să obțină o producție de minimum 15 tone/ha,din care să comercializeze cel puțin 6 tone/hapână la data de 29 noiembrie a anului de cerere;
  • să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în anul 2022;
  • să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare).

Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere. Valoarea  maximă  în  euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200  euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere.

Verificările în teren pentru identificarea culturii și evaluarea producției de cartofi se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai Direcțiilor pentru Agricultură Județene și ai APIA.

related posts

Leave a Comment