Home Actualitate Creştere îngrijorătoare a cererilor de azil politic în România: 57% dintre minori ajung aici fără familia lor

Creştere îngrijorătoare a cererilor de azil politic în România: 57% dintre minori ajung aici fără familia lor

by Romanov Alex
0 comment

În pofida restricţiilor de circulaţie impuse în context pandemic, România a înregistrat în 2020 cel mai mare număr de cereri de azil din ultimii 30 de ani – 6.156 de cereri, dintre care 1.551 pentru copii. Totodată, se remarcă o creştere semnificativă a numărului minorilor care ajung aici fără familie – 969. Tendinţa a continuat şi în primele luni ale lui 2021, în perioada ianuarie-septembrie fiind depuse 7.490 de cereri de azil, în 2.173 dintre cazuri fiind vorba despre copii, 1.250 dintre aceştia fiind neînsoţiţi, ceea ce reprezintă peste 57% din total.

Principalele ţări de provenienţă ale persoanelor solicitante de azil în România sunt Afganistan, Siria, Bangladesh, Irak, Iran, Somalia, Pakistan, Yemen şi Eritrea. În ceea ce priveşte cauzele dislocării din ţara natală, acestea sunt, în cele mai multe cazuri, cele care ţin de conflictele armate, de discriminare religioasă şi de vulnerabilităţile socio-economice.

În acest context, este necesar ca autorităţile publice şi organizaţiile societăţii civile să aibă un răspuns coordonat la nevoile şi dificultăţile întâmpinate de acest grup vulnerabil, atât în momentul sosirii în România, de multe ori după un drum lung, extenuant şi traumatizant, pe parcursul căruia şi-au epuizat mare parte din resursele din ţara de origine, cât şi pe parcursul procesului de integrare.

În vederea consolidării parteneriatului public-privat pe această problematică şi a identificării unor soluţii viabile, Salvaţi Copiii România organizează pe 15 octombrie 2021 un atelier de lucru privind principalele dificultăţi cu care se confruntă migranţii în România. La atelier participă reprezentanţi ai principalelor instituţii cu responsabilităţi în domeniul azilului, educaţiei, protecţiei sau asistenţei sociale, precum şi reprezentanţi ai societăţii civile. Atelierul este organizat în cadrul proiectului „Incluziunea socială a migranţilor prin implicarea comunităţilor locale”, derulat în parteneriat cu Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România. Scopul proiectului este dezvoltarea unui cadru sustenabil şi favorabil derulării de acţiuni de advocacy la nivel local şi naţional pentru a realiza justiţia socială, incluziunea şi creşterea capacităţii refugiaţilor şi solicitanţilor de azil de a-şi cunoaşte şi cere drepturile.

Servicii oferite de Salvati Copiii pentru migranţi

În perioada ianuarie-iunie 2021, Salvaţi Copiii a acordat o atenţie deosebită furnizării de servicii directe copiilor, părinţilor şi adulţilor vulnerabili solicitanţi de azil sau beneficiari ai protecţiei internaţionale.

Activităţile Organizaţiei Salvaţi Copiii s-au desfăşurat în Centrele Regionale de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil din Bucureşti, Galaţi, Rădăuţi, Şomcuta Mare şi Timişoara, aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări.

Au fost desfăşurate activităţi de asistenţă socială, cu accent pe acordarea de suport material pentru acoperirea nevoilor de bază, consiliere socială şi informare. De asemenea, a fost oferit sprijin educaţional pentru copii, în vederea asigurării accesului echitabil la educaţie. Au fost distribuite pachete cu materiale educaţionale şi recreative pentru copii, precum şi pachete cu produse sanitare, îmbrăcăminte şi alimente.

Astfel, Organizaţia Salvaţi Copiii a oferit servicii educaţionale şi sociale pentru 594 de copii (dintre care 302 minori neînsoţiţi) şi pentru 434 de adulţi solicitanţi de azil şi beneficiari ai protecţiei internaţionale. Dintre aceştia, 379 de copii şi 318 adulţi au beneficiat de sprijin material (alimente, haine, medicamente, igienico-sanitare, tablete), 546 de copii şi 434 de adulţi au beneficiat de consiliere informaţională, 145 de copii au beneficiat de servicii educaţionale şi activităţi recreative, iar 208 copii şi 54 de adulţi au primit asistenţă în vederea accesării serviciilor sociale (consiliere, acompaniere, depunere dosare sociale, alocaţii, acte stare civilă, dosare de handicap etc.).

În urma activităţii de pe teren şi a vulnerabilităţilor constatate, proiectul „Incluziunea socială a migranţilor prin implicarea comunităţilor locale”, care se derulează în perioada aprilie 2021-septembrie 2022, va asigura o intervenţie integrată la nivelul celor cinci centre de refugiaţi din România.

Proiectul vizează 600 de refugiaţi şi solicitanţi de azil din cele cinci centre de proceduri şi cazare, grup insuficient deservit, care se confruntă cu injustiţia socială, accesul redus la informaţii privind drepturile lor şi servicii sociale neadaptate.

Dintre aceştia, 200 sunt copii refugiaţi şi solicitanţi de azil, iar 400 adulţi, inclusiv părinţi ai copiilor vulnerabili, care au nevoie de sprijin în vederea integrării lor în societatea românească.

sursa foto: salvaticopiii.ro

related posts

Leave a Comment