Home Actualitate Consiliere, cursuri gratuite şi prime de angajare, pentru absolvenţii din promoţia 2021

Consiliere, cursuri gratuite şi prime de angajare, pentru absolvenţii din promoţia 2021

by Florentina Lup
0 comment

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) informează absolvenţii de învățământ, din promoţia 2021, că sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei, pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării (prime).

Actele necesare pentru înregistrarea în evidenţele AJOFM-urilor sunt:

  • act de identitate;
  • diploma de absolvire, sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
  • Curriculum Vitae;
  • declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate, ce poate fi descărcată de aici;
  • acord de utilizare a datelor cu caracter personal, ce poate fi descărcat aici.

Se pot înregistra toate persoanele care au obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor.

Pentru elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, dată înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Mai multe informații privind acordarea indemnizației de șomaj pentru absolvenții de învățământ sunt afişate pe site-ul instituției www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice/ Indemnizații de șomaj si venituri de completare.

related posts

Leave a Comment