Home Actualitate Comitetul Local pentru Situații de Urgență, convocat. Noi reglementări în privința acordării de sprijin pentru refugiați 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență, convocat. Noi reglementări în privința acordării de sprijin pentru refugiați 

by Antonia Mocanu
0 comment

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr.15 din 27.02.2022 (privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini  sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, actualizată), Hotărârea de Guvern nr.336 din 11.03.2022 (privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat  din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul  de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022,  pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne și  în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările ulterioare) şi H.G. nr. 1491/2004 (pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență), Comitetul local pentru situatii de urgență a adoptat următoarea hotărâre :

Art.1 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apartizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana prevăzute la art.1 alin (10) din Ordonanța de Urgență nr.15 din 27.02.2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini  sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, actualizată.

Art.2 În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărări, Direcția generală de asistență socială Constanța, va respecta prevederile Hotărâri de Guvern nr.336 din 11.03.2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat  din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul  de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022,  pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne.

related posts

Leave a Comment