Home Actualitate Atenție părinţi! Se fac înscrieri în creșele din subordinea DGASPC Constanța

Atenție părinţi! Se fac înscrieri în creșele din subordinea DGASPC Constanța

by Florentina Lup
0 comment

Dosarul de înscriere se depune on-line la adresa: inscriericrese@dgas-ct.ro până pe data de 31 mai 2021. Cererile transmise după ora 16:00 sau în zilele nelucrătoare, vor fi înregistrate în următoarea zi lucrătoare.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere tip;
 • copie a actelor de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, cu domiciliul sau reședința în Municipiul Constanța;
 • copie a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 • copie a certificatului de naștere pentru frații minori, unde este cazul;
 • adeverințe doveditoare privind locul de muncă (fie că există un contract de muncă în derulare sau un contract de muncă suspendat pentru concediul de creștere a copilului)/frecventarea cursurilor la zi a unei unități de învățământ/decizia anuală de impunere pentru PFA/adeverință de șomaj, pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali;
 • adeverință de la unitățile de învățământ pentru frații care frecventează deja creșa sau frecventează grădinița ori școala situate în apropierea creșei;
 • pentru familiile monoparentale se atașează copie a sentinței judecătorești pentru încredințarea minorului/certificat de deces, act notarial care să demonstreze că minorul se află întreținerea părintelui/reprezentantului legal al copilului;
 • pentru cazurile sociale se atașează anchetă socială;
 • declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal cu privire la consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Atenție! NU se vor lua în calcul cererile părinților/reprezentanților legali care nu au domiciliul/reședința în municipiul Constanța.

Listele cu copiii admiși, în limita locurilor aprobate, se publică pe site-ul instituției și se afișează la sediul Direcției Administrare Creșe Constanța, în data de 2 august 2021.

Creșele pentru care se depun cereri de înscriere în această lună sunt următoarele:

 • Creșa nr.1, Strada Adamclisi nr.1 (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare funcționează în incinta Școlii gimnaziale nr.6 “N.Titulescu” , Aleea Cameliei nr.2);
 • Creșa nr.2, Aleea Mălinului nr.4 (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare funcționează în clădirea din Strada Poporului nr.25);
 • Creșa nr.13, Aleea Pelicanului nr.3, bl. AV29, parter;
 • Creșa nr.18, Aleea Cutezătorilor nr.7, bl. D, parter.

Sursa: Primăria Constanţa

related posts

Leave a Comment