Home Editorii noștri îți recomandă Fără probe orale la Bacalaureat

Fără probe orale la Bacalaureat

by Crina Matei
0 comment

Elevii nu mai dau probele orale ale Bacalaureatului. Guvernul a decis că probele orale ale examenului de Bacalaureat nu se vor susţine în acest an, ci se vor echivala sau se vor recunoaşte, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei.

Anul acesta elevii de clasa a 12-a nu vor susţine probele orale la bacalaureat. Nici probele de evaluare a competenţelor lingvistice nu se vor susţine, ci se vor echivala sau se vor recunoaşte. Este vorba de competenţele de comunicare orală în limba română, în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale.

Prezentele modificări aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei şi cercetării vor intra în vigoare în termen de 15 zile.

related posts

Leave a Comment