Home Actualitate Campanie de prevenire a activităților cu caracter ocazional, la Tulcea

Campanie de prevenire a activităților cu caracter ocazional, la Tulcea

by Romanov Alex
0 comment

La Tulcea s-a desfășurat campania naţională privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Obiectivele campaniei au fost:

– Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr. 52/2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

– Creşterea gradului de conştientizare a beneficiarilor şi a zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, stipulate de Legea nr. 52/2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

– Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate a prevederilor Legii nr. 52/2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare a acesteia

– Identificarea beneficiarilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

– Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condiţiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către beneficiarii din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă

– Determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa, completa registrul de evidenţă a zilierilor şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenul legal.

Au fost controlaţi un număr de 15 beneficiari, la care desfăşurau activităţi 23 zilieri, din care 10 femei şi 13 barbati.

Cele mai frecvente constatări au fost:

– nerespectarea duratei zilnice de executare a activităţii unui zilier, care nu poate depăşi 12 ore, iar în cazul zilierului minor care are capacitatea de muncă 6 ore, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână;

– nu s-a făcut dovada plăţii remuneraţiei prin semnătura zilierului în registrul de evidenţă a zilierilor;

– nerespectarea prevederilor legale privind înscrierea datelor în registrul de evidenţă a zilierilor.

Pentru neconformităţile constatate au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale, din care 5 avertismente şi o amendă în cuantum de 3000 lei. De asemenea, s-au dispus 7 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

related posts

Leave a Comment