Home Actualitate ANRE nu mai reglementează tarifele la energie electrică, de la 1 ianuarie 2021

ANRE nu mai reglementează tarifele la energie electrică, de la 1 ianuarie 2021

by Florentina Lup
0 comment

Furnizarea energiei electrice se va realiza în regim concurențial, inclusiv pentru categoria clienților casnici care au beneficiat în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020 de tarife reglementate. Prin urmare, prețurile de furnizare la clienții casnici nu mai sunt stabilite de ANRE, acestea se formează în mod liber pe baza cererii și a ofertei.

Prin liberalizarea completă a pieței, de la 1 ianuarie 2021, România respectă în integralitate legislația europeană care prevede că ,,prețurile se formează în funcție de cerere și ofertă”.

Pentru a da posibilitatea clienților casnici, care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate prin încheierea unor contracte concurențiale, să facă o alegere corectă,  ANRE a impus obligații suplimentare furnizorilor de ultimă instanţă. Aceştia trebuie să transmită clienților casnici informări care să cuprindă odată cu oferta pentru serviciul universal și cel puțin o ofertă concurențială, atât în cursul lunii decembrie 2020 cât și în luna ianuarie 2021.

În urma analizei ofertelor concurențiale prin intermediul comparatorului, se constată că diferența între media primelor 10 oferte care nu conțin componenta fixă (lei/zi), ordonate după valoarea facturii, la un consum mediu lunar de 100 kwh, aplicabile în anul 2021 și media prețului din ofertele de serviciu universal este mai mică cu cca 6,7 lei (0,06 lei/KWH).

Toți clienții casnici au dreptul să își schimbe furnizorul de energie electrică în luna ianuarie, precum și pe tot parcursul anului 2021, cu respectarea condițiilor contractuale, în termen de maxim 21 de zile de la data solicitării.

Procesul de schimbare a furnizorului este simplu și gratuit, nu implică modificări de ordin tehnic. Este interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de declanșarea sau parcurgerea acestuia.

Pentru a da posibilitatea clientului final de a compara mai multe oferte şi de a alege oferta cea mai bună, ANRE a pus la dispoziție, pe site-ul instituţiei, aplicația ,,Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice” (https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife).

related posts

Leave a Comment