Home Actualitate 31 martie – deadline pentru viza anuală a autorizaţiei de funcţionare/programului de funcţionare

31 martie – deadline pentru viza anuală a autorizaţiei de funcţionare/programului de funcţionare

by Florentina Lup
0 comment

Vizarea actelor administrative se face în baza cererii (formular tip) și a dovezii de achitare a taxei. La eliberarea actelor administrative vizate, se va prezenta dovada deținerii contractului de colectare deșeuri reciclabile încheiat cu un operator economic autorizat.

Lista firmelor autorizate în acest sens poate fi consultată pe site-ul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Constanța (APM Constanța/Deșeuri/Deșeuri ambalaje/Gestionarea ambalajelor și deșeuri de ambalaje/Operatori economici autorizați pentru colectare/valorificare și reciclare deșeuri de ambalaje). De asemenea, lista, în forma actualizată și valabilă la această dată, poate fi găsită și pe site-ul Primăriei Constanța la secțiunea anunțuri.

Documentele pentru viza anuală a programului de funcționare, se pot depune:

  • prin email, [email protected];
  • online, prin Punctul de Contact Unic Electronic;
  • la Centrul de Informare pentru Cetățeni, cu sediul în bd. Al. Lăpușneanu nr. 116 C, incinta City Park Mall, etaj 1, aripa nouă.

Pentru anul 2021, taxele aferente vizării autorizațiilor de funcționare pot fi consultate pe site-ul primăriei. Taxa pentru vizarea programului de funcționare este de 111 lei.

Relații suplimentare puteţi obţine la Centrul de Informare pentru Cetățeni, situat în Bd. Al. Lăpușneanu nr.116C (incintă City Park Mall – etaj I, aripa nouă), sau la numerele de telefon: 0241/488136 sau 0241/488192.

related posts

Leave a Comment