Home Actualitate Un singur drum la instituţiile MMPS – poşta electronică devine principalul mijloc de comunicare cu cetăţenii

Un singur drum la instituţiile MMPS – poşta electronică devine principalul mijloc de comunicare cu cetăţenii

by Florentina Lup
0 comment

Guvernul a aprobat o Ordonanţă de urgenţă prin care a reglementat depunerea prin poşta electronică, sau prin alt mijloc electronic de comunicare, a cererilor, declaraţiilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor sociale, a drepturilor de asistenţă socială, a indemnizaţiilor pentru şomaj şi pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă.
Astfel, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi instituţiile din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa au obligaţia să iniţieze comunicarea electronică în ceea ce priveşte cererile, declaraţiile şi documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor şi drepturilor de asistenţă socială, a indemnizaţiilor pentru şomaj şi pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă.

În cazuri excepţionale, determinate de identificarea unor inadvertenţe între informaţiile din documentele transmise şi cele din bazele de date ale altor instituţii sau de faptul că informaţiile din documentele transmise sunt incomplete, nu sunt lizibile sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, instituţiile vor putea solicita prezentarea la sediu a persoanelor solicitante.

Pentru cei care nu au calitatea de angajat, ci desfăşoară activităţi independente, agricole sau exercită profesii liberale, adeverinţa de la angajator se înlocuieşte cu o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că domeniul în care îşi desfăşoară activitatea este încă restricţionat.

De asemenea, stimulentul de inserţie se acordă până la ridicarea restricţiilor chiar şi în cazul celor ai căror copii împlinesc 3 ani, respectiv 4 ani în situaţia copilului cu dizabilităţi, dacă părinţii nu pot reveni la muncă din cauza faptului că domeniul în care activează este restricţionat prin deciziile autorităţilor.
Persoanele care vor reveni la muncă din prelungire concediu de creştere copil nu vor mai fi obligate să notifice angajatorul privind revenirea la muncă înainte cu 60 de zile. Aceste persoane vor putea solicita stimulentul de inserţie la data la care revin la muncă la angajator.


related posts

Leave a Comment