Home Actualitate CE a declanşat procedura de infringement împotriva României

CE a declanşat procedura de infringement împotriva României

by Florentina Lup
0 comment

Comisia Europeană solicită României să combată exploatarea forestieră ilegală și să protejeze mai bine pădurile aflate pe siturile Natura 2000.

România trebuie să aplice în mod corespunzător Regulamentul UE privind lemnul, care interzice producerea și introducerea pe piața comunitară a produselor obținute din bușteni recoltați în mod ilegal. Comisia Europeană susţine că autoritățile române nu au fost în măsură să verifice efectiv operatorii și să aplice sancțiuni corespunzătoare, din cauza inconsecvențelor din legislația națională. În plus, CE a constatat că autoritățile române gestionează pădurile, inclusiv prin autorizarea exploatării forestiere, fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate, după cum se prevede în Directiva privind habitatele și în Directiva privind evaluarea strategică de mediu. Unele habitate forestiere protejate au dispărut din cadrul siturilor protejate Natura 2000, ceea ce reprezintă o încălcare a Directivei privind habitatele și a Directivei privind păsările. Dacă România nu ia măsuri în termen de o lună, CE poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu acest caz.

De asemenea, CE solicită României  să ia măsuri pentru a-și proteja și a-și gestiona rețelele Natura 2000, respectând astfel obligațiile care îi revin în temeiul Directivei privind habitatele. În temeiul acestei directive, statele membre au obligația de a propune situri UE de importanță comunitară (SIC), care să fie apoi adăugate pe listele biogeografice ale UE. România nu a desemnat până în prezent arii speciale de conservare și nu a stabilit, în general și în mod sistematic, obiective și măsuri de conservare detaliate specifice fiecărui sit. Prin urmare, CE a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere, şi a acordat un termen de trei luni pentru a remedia situația.

Sursa: ec.europa.eu

related posts

Leave a Comment