Home Economic CCINA, proiect de promovare a resurselor locale de la Tuzla

CCINA, proiect de promovare a resurselor locale de la Tuzla

by PĂUN IONELIA
0 comment

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa a demarat implementarea Proiectului “Dezvoltarea locală a UAT Tuzla prin promovarea resurselor locale” cod SMIS 151338. 

În data de 7 iulie 2022, s-a semnat contractul de finanţare nr. 763 între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, în calitate de beneficiar, a proiectulului “Dezvoltarea locală a UAT Tuzla prin promovarea resurselor locale” , Cod SIPOCA 912 / Cod MySMIS2014+ 151338 , finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 “Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente”, obiectivul specific 2.1 “Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP”. 

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităţii CCINA Constanţa şi a partenerilor sociali de a se implica în promovarea şi implementarea unor activităţi pentru dezvoltarea locală a UAT Tuzla prin valorificarea oportunităţilor existente la nivel local în domeniul turismului, agriculturii şi a interculturalităţii.

related posts

Leave a Comment