Home Administrație publică Acorduri de înfrățire, aprobate în premieră, între municipiul Constanța și municipii din Republica Moldova

Acorduri de înfrățire, aprobate în premieră, între municipiul Constanța și municipii din Republica Moldova

by Romanov Alex
0 comment

La inițiativa primarului Vergil Chițac, Consiliul Local al municipiului Constanța a aprobat două proiecte de hotărâre relevante din perspectiva dezvoltării relațiilor externe ale municipiului de la malul mării – “Proiectul de hotârâre privind aprobarea Acordului de Înfrățire între Municipiul Constanța, județul Constanța și municipiul Chișinău din Republica Moldova” și, respectiv, “Proiectul de hotârâre privind aprobarea Acordului de Înfrățire între Municipiul Constanța, județul Constanța și municipiul Cahul, raionul Cahul, din Republica Moldova”.

Aprobarea celor două acorduri de înfrățire cu municipalități partenere din Republica Moldova, Chișinău și Cahul, reprezintă o premieră în istoria relațiilor externe ale municipiului Constanța. Nu au existat, până în prezent, acorduri de înfrățire ale municipiului nostru cu municipii sau orașe din Republica Moldova – țară a cărei independență, proclamată la 27 august 1991, a fost salutată și recunoscută pe plan internațional mai întâi de către România și apoi de către întreaga comunitate internațională.

Între România ṣi Republica Moldova există un “caracter special conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură ṣi tradiţii”, iar acordurile de înfrățire au fost convenite ca expresie a dorinței municipalităților respective de “consolidare a relațiilor de prietenie și de cooperare între autoritățile administrației publice locale” și de “stabilire de parteneriate de colaborare în mai multe domenii de interes reciproc, pentru promovarea în comun a unor proiecte de dezvoltare economică și socială care să vină în beneficiul comunităților locale”.

Potrivit celor două documente, Municipiul Constanța și Municipiul Chișinău, respectiv Municipiul Constanța și Municipiul Cahul, se declară “localități înfrățite“.

Cele două documente aprobate de către Consiliul Local stipulează că orașul Constanța și orașele sale înfrățite din Republica Moldova, în calitate de Părți, “vor efectua vizite reciproce și schimburi de experiență în domeniul administrației publice locale și se vor informa reciproc cu privire la modalitățile de soluționare a problemelor comunității“, dezvoltând relaţii de cooperare în următoarele domenii: “administrație publică locală, educație, cultură, sport, sănătate, turism, protecția mediului și reducerea riscurilor de dezastre, schimburi comerciale, agricultură, comerț, infrastructură rutieră, utilități publice, asistență socială, precum și alte domenii de interes comun; părțile vor analiza posibilitățile de promovare a unor proiecte de dezvoltare economică și socială în beneficiul comunităților locale, care pot contribui la dezvoltarea durabilă/sustenabilă a orașelor lor“.

Părţile au stabilit, fără a fi restrictive, următoarele domenii de interes în vederea cooperării: cooperarea municipală (domeniul educațional, domeniul cultural şi sportiv, domeniul sănătate, domeniul turism, domeniul protecţia mediului înconjurător), cooperarea economică, sprijinirea cooperării “people to people”.

În perioada următoare, Primăria municipiului Constanța va conveni, împreună cu partenerii săi din Republica Moldova (Primăria municipiului Chișinău și Primăria municipiului Cahul), procedura semnării, de către primarii municipiilor respective, a Acordurilor de înfrățire.  

Este de menționat că importanța adoptării acestor documente sporește în mod semnificativ în contextul consolidării recente a parcursului european al Republicii Moldova (parcurs susținut de către cetățeni, elite și clasa politică de la Chișinău) și al continuării cursului ascendent al relațiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova.

Convenirea, adoptarea, semnarea și implementarea unor acorduri de înfrățire și/sau colaborare între municipiul Constanța și municipalități din Republica Moldova răspunde, totodată, unui obiectiv prioritar asumat de către administrația locală în domeniul relațiilor sale externe – crearea și/sau consolidarea relațiilor cu municipii și orașe din țări cu care România are relații de parteneriat strategic, prioritar Republica Moldova (celelalte două obiective prioritare vizează consolidarea rolului strategic al orașului în zona de vest a Mării Negre și, respectiv, consolidarea relațiilor cu orașe din comunitatea europeană și euroatlantică).

Primăria municipiului Constanța își exprimă, cu acest prilej, deplina încredere că relațiile sale cu partenerii din Republica Moldova, municipiul Chișinău și municipiul Cahul, se vor dezvolta accelerat, continuu și în beneficiul prioritar al comunităților locale din cele trei municipii.

sursa foto: Primăria Constanța

related posts

Leave a Comment