Home Actualitate Echipa 112 are nevoie de tine!

Echipa 112 are nevoie de tine!

by Florentina Lup
0 comment

În vederea realizării unei rezerve de personal pentru asigurarea nevoilor de încadrare ca subofițer operator „112” la U.M. 0620 Constanța, domeniul operare apeluri de urgenţă, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale organizează concurs de selecţie.

Candidatele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenie română;
 • să aibă vârsta de până la 40 de ani;
 • să cunoască foarte bine şi să aibă capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;
 • media de cel puțin 7 (șapte) la disciplina limba şi literatura română în clasele a IX-a – a XII-a pentru absolvenţii învăţământului de zi, respectiv în clasele a IX-a – a XIII-a pentru absolvenţii învăţământului seral/frecvenţă redusă/absolvenţii învăţământului de zi profil pedagogic, care au studiat cinci ani de liceu. Media se stabilește prin calcularea mediei aritmetice a mediilor anuale obţinute pe parcursul învăţământului liceal la limba și literatura română;
 • media examenului de bacalaureat să nu fie mai mică de 7,00;
 • să fie dispuse pentru desfășurarea activității cu ajungerea la locul de muncă în maximum 90 de minute;
 • să nu fi fost condamnate penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, să nu fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă şi să nu fie în curs de cercetare sau judecată într-un dosar penal.

Probe de concurs:

 • evaluare la pregătirea fizică (probă eliminatorie);
 • examinare psihologică (probă eliminatorie);
 • examinare profesională:
 • interviu profesional (probă eliminatorie);
 • probă teoretică – constă în verificarea noțiunilor generale privind geografia României, a noțiunilor generale privind operarea apelurilor de urgență în Centrele Unice pentru Apeluri de Urgență, precum și a noțiunilor legislative privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență;
 • probă practică – constă în verificarea nivelului cunoștințelor de utilizare a computerului, de utilizare a instrumentelor de tip Office (editare text, calcul tabelar, prezentări), a instrumentelor online, a browserelor web, a aplicațiilor online de tip hartă, precum și a noțiunilor specifice privind operarea apelurilor de urgență în Centrele Unice pentru Apeluri de Urgență;
 • evaluarea cunoștințelor de limbă străină.

Nota minimă de promovare a fiecărei probe din cadrul examinării profesionale este 7,00. Promovarea probei de evaluare la pregătirea fizică se va face în condițiile obținerii calificativului ”admis”.

Înscrierile se fac la sediul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Constanța, bulevardul Mamaia, nr. 106, municipiul Constanța, județul Constanța, până la data de 8 octombrie, ora 14:00.  Informaţii şi relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0241.614.501.

related posts

Leave a Comment