Home Actualitate CNAS: Noi reglementări privind pachetele de servicii și Contractul-cadru

CNAS: Noi reglementări privind pachetele de servicii și Contractul-cadru

by Florentina Lup
0 comment

Începând cu data de 1 aprilie 2022, vor intra în vigoare modificările și completările pentru pachetele de servicii și Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive.

Pentru asigurarea accesului permanent la serviciile acordate de medicii de familie, diminuarea perioadei de recuperare a sănătății și reducerea numărului de internări evitabile, vor fi extinse serviciile medicale acordate de medicii de familie conform curriculei de pregătire, prin introducerea de noi servicii de diagnostic și tratament, care vor putea fi acordate atât în cadrul cabinetelor medicale cât și la domiciliul pacientului sau la locul solicitat.

Medicul de familie va putea efectua, la domiciliu sau în afara programului de lucru, orice tratament injectabil sau perfuzabil necesar, în urma consultației pe care acesta o acordă pacienților din lista proprie.

De asemenea, pachetul de servicii medicale de bază acordat în asistența medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialitățile clinice, cuprinde și consultațiile și serviciile acordate în cabinetele medicale de medicii cu specialitatea medicină fizică și de reabilitare.

A fost reglementat programul de activitate zilnic al bazelor de tratament, astfel încât să asigure accesul asiguraților pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână și minimum 5 zile pe săptămână, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilită prin negociere cu casele de asigurări de sănătate.

Pentru asigurarea individualizării serviciilor acordate, în funcție de necesitățile fiecărui pacient, serviciile medicale de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament se acordă numai pe baza planurilor eliberate de medicii de specialitate aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

De asemenea, a fost prevăzută posibilitatea majorării programului de lucru cu maximum 17,5 ore pe săptămână pentru fiecare medic de specialitate paraclinică, în situația în care necesarul de servicii medicale presupune prelungirea programului de lucru.

Pentru un acces cât mai bun al asiguraților la serviciile medicale prespitalicești, fondurile neconsumate până în luna decembrie a anului curent vor fi utilizate pentru plata serviciilor medicale realizate care depășesc limitele stabilite conform programului de lucru, în mod proporțional cu numărul de puncte realizat, până la consumarea acestor sume.

related posts

Leave a Comment