Home Actualitate Ce proiecte au primit vot favorabil în ședinta CJ Constanța?

Ce proiecte au primit vot favorabil în ședinta CJ Constanța?

by Antonia Mocanu
0 comment

Consilierii județeni s-au reunit în ședința ordinară a Consiliului Județean Constanța, pentru a dezbate cele 34 de proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi, dintre care unul a fost retras. Aceștia au adoptat o serie de proiecte de hotărâre referitoare la rectificarea Bugetelor de Venituri și Cheltuieli ale instituțiilor subordonate.

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța, precum și Regia Autonomă Județenă de Drumuri și Poduri Constanța au solicitat Consiliului Județean Constanța doar modificarea bugetului între capitolele sale fără a fi afectată valoare totală a acestora;

Muzeul de Istorie Naţională și Arheologie Constanţa, Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, dar și Teatrul de Stat Constanța au solicitat diminuarea bugetelor cu 400.000 lei, 300.000 lei, 300.000 lei, respectiv 200.000 lei, sume ce reprezintă economii cu cheltuielile de personal, ca urmare a măsurilor de restricție privind raspăndirea infecțiilor cu SARS-CoV-2 impuse instituțiilor de cultură, precum și ca urmare a bugetării unor posturi rămase vacante sau a unor promovări, care au fost efectuate mai tărziu față de perioada anticipată inițial;

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, a solicitat diminuarea bugetului aprobat anterior, cu suma de 271.037 lei, ca urmare a modificărilor survenite la venitul de la bugetul de stat al dispensarului TBC;

Bugetul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța, a fost majorat cu suma de 7.537.334 lei, ca urmare a creșterii valorii contractului de prestări servicii încheiat cu CJAS Constanța;

O suplimentare a bugetului a solicitat și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, cu valoarea de 4.880.000 lei, pentru asigurarea cheltuielilor cu personalul, proiect de hotărâre aprobat de către consilierii județeni constănțeni;

Unitatății de Asistență Medico-Socială Agigea, i-a fost rectificat bugetul de venituri și cheltuieli prin majorarea acestuia cu suma de 17.000 lei, ca urmare a creșterii valorii unei finanțări din partea DSP Constanța;

Bugetul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, a fost și el modificat prin majorare cu suma de 1.117.517 lei, prin creșterea veniturilor proprii provenite din vânzarea biletelor.

Un alt punct dezbătut de către consilierii județeni, a fost cel cu privire la rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al județului Constanța, pe anul 2021. Mai exact vorbim de o majorare a bugetului cu suma de 6.792.098 lei, ca urmare a creșterii alocărilor din cotele defalcate din impozitul pe venit și TVA, dar și a majorării pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială.

Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pe anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, a reprezentat un alt punct important aflat pe ordinea de zi. Conform legislației aflate în vigoare, “repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face de către consiliul județean prin hotărâre, după consultarea primarilor, în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor”. Astfel, în urma analizării solicitărilor scrise primite din partea reprezentanților primăriilor din județ, Comisia de analiză a solicitărilor UAT-urilor formulate în vederea repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2021, a fost întocmită o propunere de repartizare a sumelor.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean, a Regulamentului de efectuare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate și a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane, precum și a documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul județului Constanța, a fost un proiect mediatizat cu o importanță deosebită. În urma asigurării procesului de transparență, Consiliul Județean Constanța a primit mai multe solicitări de completare/modificare a proiectului, inclusiv după termenul legal de asigurare a transparenței decizionale. Mai exact, instituția noastră a primit solicitări din partea a 12 UAT-uri, 8 agenți comerciali, 3 asociații profesionale, o asociație a elevilor, o unitate de învățământ și un partid politic. Solicitările primite au fost analizate de conducerea instituției împreună cu aparatul de specialitate și au fost transmise spre consultare prestatorului celor două studii de specialitate S.C. Certrans Level S.R.L., pentru a fi implementate raportat la oportunitatea și legalitatea acestora, rezultând, astfel, forma finală a Proiectului de Hotărâre, precum și a anexelor acestuia. Totodată, în ședința de astăzi, consilierul județean Răzvan Filipescu a propus un amendament, la Caietului de sarcini, prin care instituția noastră va acorda gratuitățile conform legislației în vigoare. Proiectul a fost adoptat cu un număr de 29 de voturi pentru.

Contul de execuție al bugetului Județului Constanța a reprezentat un alt proiect al ordinii de zi. Astfel, în trimestrul II, totalul veniturilor realizate de Consiliul Județean Constanța la data de 30.06.2021 au fost în sumă totală de 167.476.718, 51 lei, iar totalul cheltuielilor efectuate de către instituție, la aceeași dată, au fost în sumă totală de 149.008.341,82. Astfel, execuția bugetară pentru trimestrul al II-lea, se încheie cu un excedent în valoare totală de 18.468.376,69 lei.

Tot în ședință a mai fost votat și proiectul privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, faza SF/DALI, aferenți proiectului „Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța”. Conform raportului de specialitate și al referatului de aprobare, indicatorii tehnico-economicii actualizați sunt următorii: Valoarea totală – 16.902.876 lei fără TVA, din care C+M 10.557.212  lei fără TVA.

Pe ordinea de zi a fost dezbătut Proiectul privind transmiterea unei solicitări Primăriei Municipiului Constanța pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanța în domeniul public al U.A.T. Județul Constanța. Acest demers era absolut necesar în vederea derulării în bune condiții a proiectului „Extindere Delfinariu, municipiul Constanța”. Mai exact, este vorba de preluarea unui teren pentru efectuărea unor lucrări suplimentare, respectiv devierea unor cabluri deținute de E-Distribuție Dobrogea, lucrări care nu se pot desfășura doar pe terenul aflat în domeniul public al județului Constanța.

Consilierii județeni au adoptat două Proiecte de Hotărâre, care au vizat aprobarea Proiectului Tehnic și actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226 A Cetatea HISTRIA- DN22/Tariverde” și al proiectului „Modernizare infrastructura de transport regională pe traseul DJ226 Corbu-Sacele-Istria-Mihai Viteazu”. Astfel, la faza PT, DDE, indicatorii tehnico-economici previzionați pentru realizarea celor două investiții s-au modificat nesubstanțial, mai exact pentru primul proiect de la valoarea de 23.255.830 lei la 23.450.932,21 lei cu TVA, iar pentru cel de al doilea proiect de la suma de 90,436,680 lei la 101,001,291 lei cu TVA.

Consiliul Judeţean Constanţa şi-a propus să susţină cu finanţare din fondurile publice ale Judeţului Constanţa, proiectele şi programele sportive de drept privat ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţean, precum şi acţiuni sau programe culturale de interes general. În acest sens, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind rezultatele evaluării proiectelor sportive eligibile, a sumelor acestora, precum şi aprobarea atribuirii contractelor de finanţare neramburasbile, alocate de la bugetul Consiliului Judeţean Constanţa, pentru anul 2021.

Menţionăm că în urma sesiunii de selecţie publică de proiecte ce a avut loc în luna august a acestui an, au fost selectate ca fiind eligibile, următoarele proiecte:

  1. “Raliul Speranţei – Cupa Judeţeană 4V, Constanţa”, proiect al Asociaţiei Club Sportiv 4V  Motorsport, în valoare totală de 402.850 lei, din care valoarea finanţată din bugetul judeţean, este de 350.000 lei;
  2. “Caravana – Redescoperă Oina”, al Federaţiei Române de Oină, cu o valoare totală de 222.870 lei, din care valoarea finanţată din bugetul judeţean, este de 199.370 lei;
  3. „Campionii şi Viitorii Campioni Dobrogeni” al Asociaţiei CS Karate Dinamic Constanţa, cu o valoare totală de 162.390 lei, din care valoarea finanţată din bugetul judeţean, este de 147.390 lei;
  4. “Handbalul, un stil de viaţă”, al Clubului Sportiv Happy Kids 2010 Medgidia, cu o valoare de 100.030 lei, din care CJC finanţează cu suma de 90.030 lei;

‘’Handbal pentru Constanţa”, proiect al Asociaţiei Handbal Club Dobrogea Sud, în valoare totală de 208.707 lei, din care valoarea finanţată din bugetul judeţean, este de 187.837 lei.

Ședința a fost ținută într-un format hibrid, atât cu prezența fizică a consilierilor județeni în sala Remus Opreanu, a Palatului Administrativ, cât și online, pentru a se menține măsurile de siguranță împotriva răspândirii epidemiei cu SARS-CoV-2, în contextul creșterii galopante a ratei de infectare din municipiul Constanța. La ședință au fost prezenți toți cei 37 de consilieri, atât fizic cât și online.

related posts

Leave a Comment