Home Actualitate Aplică pentru programul „ElectricUp”!

Aplică pentru programul „ElectricUp”!

by Florentina Lup
0 comment

Programul este dedicat IMM-urilor și operatorilor economici din domeniul  HORECA. Finanţarea se acordă pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp, necesară consumului propriu. De asemenea, beneficiarii au obligaţia de a instala, cel puţin, o staţie de reîncărcare, de minim 22 kW, pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, şi de a livra surplusul de energie în Sistemul Energetic Național (SEN).

Ajutorul de minimis este de maxim 100.000 euro/beneficiar, şi reprezintă un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. Scopul programului îl reprezintă creşterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie și a eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera și stimularea utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in.

Proiectele vor fi departajate prin Coeficientul de Performanță al Proiectului (CPP), calculat printr-o aplicație informatică. Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.

La solicitarea beneficiarilor, se poate acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, în urma prezentării unui instrument de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

În cadrul programului, sunt eligibile:

  • cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice (panouri fotovoltaice, invertor/invertoare, echipamente conexiuni, structura de montaj a sistemului, modul de comunicaţie, contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat  şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, tablou electric curent continuu/curent alternativ);
  • cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;
  • cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare (maxim 10% din valoarea totală a proiectului);
  • cheltuieli de consultanță și management de proiect (maxim 7% din valoarea totală a proiectului);
  • cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare;
  • cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare;
  • cheltuieli cu achiziţia sistemului de stocare a energiei (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice.

Procedura de implementare a programului „ElectricUp” poate fi consultată la următorul link: http://energie.gov.ro/ElectricUp/.

Formularul electronic de înscriere în program este activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro.

related posts

Leave a Comment