Home Educaţie A doua sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în perioada 24 august – 5 septembrie

A doua sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în perioada 24 august – 5 septembrie

by Romanov Alex
0 comment

Calendarul sesiunii august-septembrie 2020 a examenului naţional de Bacalaureat a fost aprobat prin ordin de ministru şi transmis spre publicare în Monitorul Oficial.

Potrivit ordinului, înscrierea candidaţilor este programată în intervalul 13 – 24 iulie. Documentele-tip de înscriere – completate şi semnate – pot fi depuse la secretariatele unităţilor de învăţământ-centre de examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice/poştă, folosindu-se coordonatele indicate de secretariatele unităţilor de învăţământ.

Probele scrise sunt programate în săptămâna 24 – 27 august, după cum urmează:

– 24 august: Limba şi literatura română – E.a)

– 25 august: proba obligatorie a profilului – E.c)

– 26 august: proba la alegere a profilului şi specializării – E.d)

– 27 august: Limba şi literatura maternă – proba E.b)

Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale se pot realiza în zilele de 28 şi 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unităţile de învăţământ liceal vor calcula mediile candidaţilor şi vor asigura echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă, la probele de profil din cadrul examenului naţional de Bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice.

Afişarea primelor rezultate la probele scrise va avea loc în data de 2 septembrie (până la ora 12:00) şi va fi urmată de etapa depunerii contestaţilor, în aceeaşi zi, în intervalul orar 14:00 – 20:00.

La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui şi a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare. Contestaţiile pot fi depuse atât în format fizic, cât şi electronic. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este cel puţin 6.

sursa foto: idevice.ro

related posts

Leave a Comment