Home Actualitate Încep înscrierile la ASE Bucureşti

Încep înscrierile la ASE Bucureşti

by Florentina Lup
0 comment

Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată scoate la concurs 290 de locuri pentru licență, 152 locuri subvenţionate de la buget şi 138 locuri cu taxă. Perioada de înscriere este 13-17 iulie (până la ora 16:00).

Admiterea se face pe bază de:

 • eseu motivaţional, evaluat cu calificativul admis / respins;
 • medie generală de admitere calculată ca medie ponderată între media la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%).

Candidații care au obținut calificativul ,,ADMIS” la eseu sunt ierarhizați conform mediei generale de admitere și în ordinea opțiunilor precizate în fișa de înscriere.

Calendarul concursului de admitere este următorul:

 • 13-17 iulie – înscrieri;
 • 20 iulie – afişarea rezultatelor obţinute la eseul motivational;
 • 21 iulie – depunerea contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la eseul motivaţional, între orele 08:00-10:00 şi afişarea rezultatelor;
 • 24 iulie – afişarea listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, la taxă, a celor aflaţi în aşteptare şi a celor respinşi;
 • 24-28 iulie (până la ora 16:00) – depunerea declarației pe proprie răspundere din care reiese angajamentul ferm că va fi adus originalul diplomei de bacalaureat la ASE și nu la altă universitate, şi plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare;
 • 01 august – afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi, pe locurile finanţate de la buget şi pe cele cu taxă, şi a celor respinşi;
 • 01 octombrie – înmatricularea în anul I;
 • 28 septembrie – 16  octombrie – semnarea contractelor de studii și depunerea diplomei de bacalaureat în original.

Dacă devii student la ASE, te aşteaptă o serie de oportunităţi:

 • angajatorii de top din România recrutează în mod activ studenți și absolvenți;
 • 500 burse Erasmus care oferă posibilitatea de a studia într-o universitate din străinătate într-un program de mobilități;
 • studii în limbi străine precum engleză, franceză, germană, italiană, arabă, japoneză, chineză, rusă, spaniolă și alte limbi de circulație international;
 • numeroase activități derulate de organizația studențească ASEAC (tabere la munte și la mare, activități în natură de tip wilderness leadership, cerc de film, club de șah, cerc științific, vizite la companii multinaționale, workshop-uri, întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri, campionat de fotbal, mentorat și consiliere profesională, sesiuni de comunicări științifice).

related posts

Leave a Comment