Home Editorii noștri îți recomandă De la 1 aprilie, rețetele se pot ridica de la orice farmacie din țară

De la 1 aprilie, rețetele se pot ridica de la orice farmacie din țară

by Crina Matei
0 comment

De la 1 aprilie, medicamentele prescrise pe o rețetă se pot ridica de la orice farmacie din țară.  Conditia pentru a putea beneficia de această noua prevedere legislativă este ca persoana care ridică medicamentele să fie asigurată în sistemul de asigurări de sănătate românesc.

Noile prevederi legislative vin in sprijinul pacienţilor care trebuie să ridice medicamentele prescrise pe o reţetă medicală. Astfel, incepând cu data de 1 aprilie 2021, asigurații se pot adresa oricărei farmacii din țară, indiferent dacă aceasta se află sau nu în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care este și medicul prescriptor. Excepție fac medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat, care se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate în evidența căreia se află asiguratul, cu condiția ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se află și medicul care a emis prescripția medicală.

Dacă în prezent farmaciile comunitare/punctele de lucru pot avea încheiate contracte pentru furnizarea de servicii farmaceutice cu două case de asigurări de sănătate, respectiv cu o casă de asigurări de sănătate județeană şi cu CASA OPSNAJ, pentru punerea în aplicare a noii  reglementări, începând cu data de 1 aprilie 2021, farmaciile comunitare/punctele de lucru care au încheiate două contracte cu case de asigurări vor opta pentru păstrarea unui singur contract, care va fi valabil până la data de 30 iunie 2021. Farmacia/punctul de lucru va deservi toți asigurații care prezintă prescripții medicale.

„Este o măsură care va asigura un acces mai facil al pacienţilor la tratamentele necesare, mai ales în această perioadă dificilă pe care o traversăm. Însă nu ne vom opri aici. Alte măsuri menite să vină în sprijinul pacienţilor sunt propuse de CNAS în proiectul de contract-cadru pentru anii 2021-2022, pe marginea căruia, până la data de 30 martie 2021, se desfăşoară consultările şi negocierile cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical. Noul proiect de contract-cadru va fi supus aprobării Guvernului, astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021”, a declarat Adrian Gheorghe, preşedintele CNAS, citat în comunicatul de presă. 

Sursa: CNAS

related posts

Leave a Comment