Home Actualitate Toate tranzacţiile financiare, sub lupa ANAF

Toate tranzacţiile financiare, sub lupa ANAF

by Florentina Lup
0 comment

În vederea transpunerii în legislația națională a Directivei UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, a fost introdus un nou articol în Codul de procedură fiscală conform căruia, pe lângă instituțiile de credit, sunt obligate să transmită o serie de date și informații și instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată. ANAF va avea acces şi la informaţiile anterioare transpunerii Directivei UE.

Această modificare este justificată pentru a combate riscurile legate de anonimatul tranzacțiilor cu monede electronice, prin includerea furnizorilor implicați în servicii de schimb, între monedele electronice și monedele fiduciare, în categoria entităților raportoare.

Prin OUG nr. 111/2020, s-a reglementat înființarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN. Noul registru permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare, precum și casete de valori deținute de instituțiile de credit de pe teritoriul României.

Accesul la Registrul central electronic este asigurat în mod direct și fără întârziere atât pentru Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cât și pentru autoritățile naționale competente.

De asemenea, registrul pune la dispoziție, în timp util și eficient, informații pentru instituțiile financiare, precum și pentru autorități din țări terțe, implicate în combaterea infracțiunilor de spălare de bani sau finanțarea terorismului.

Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare conține următoarele informații:

  • datele de identificare ale contului și ale clientului titular;
  • datele de identificare ale persoanelor care dețin drept de semnătură pentru conturile deschise sau pretind că acționează în numele clientului;
  • datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client;
  • datele de identificare ale concesionarului casetei de valori.

Elementele de noutate sunt:

  • instituțiile raportoare sunt obligate să comunice inclusiv datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client;
  • instituirea obligației de raportare și pentru instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată.

related posts

Leave a Comment