Home Actualitate Se caută recenzori pentru colectarea datelor în teren

Se caută recenzori pentru colectarea datelor în teren

by Antonia Mocanu
0 comment

Primăria Municipiului Constanța încheie contracte de prestări servicii pentru recenzorii care vor realiza colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din municipiul Constanța.

Perioada de contractare a serviciilor:                        

•          Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;

•          Colectarea datelor în teren:

– recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

Locul de desfășurare a activității:

•          Pe teren, în limitele administrative ale UAT CONSTANȚA 

Condiții pentru contractarea serviciilor:

•          Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

•          Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;

•          Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;

•          Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

•          Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

•          Să dispună de un telefon mobil și de o adresa de email pe care să le utilizeze pentru comunicare;

•          Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

•          În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

•          Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

Atribuțiile personalului de recensământ: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

Condiții specifice:

•          Muncă pe teren;

•          Disponibilitate de a lucra în program prelungit;

•          Disponibilitate de a lucra în weekend.

related posts

Leave a Comment