Home Actualitate Organizezi evenimente? Nu uita să plăteşti impozitul!

Organizezi evenimente? Nu uita să plăteşti impozitul!

by Florentina Lup
0 comment

Organizatorii de manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate recreativă, cu caracter permanent sau ocazional, sunt obligaţi să achite un impozitul lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care organizează evenimentul, dată până la care se depune declarația „Decont impozit pe spectacole”.

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor în cazul:

  • unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;
  • oricărei alte manifestări artistice decât cele susmenționate. Neplata la termenul scadent atrage plata majorărilor de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracție de lună.

Important! Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului.

related posts

Leave a Comment