Home Actualitate „Creșterea siguranței traficului de pasageri pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța”

„Creșterea siguranței traficului de pasageri pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța”

by Antonia Mocanu
0 comment

Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța  și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au semnat în data de 24 septembrie, contractul de finanțare nr. 116/24.09.2021 pentru proiectul intitulat „Creșterea siguranței traficului de pasageri pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța”.

Obiectivul general al proiectului este acela de creștere a gradului de utilizare sustenabilă a Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța prin asigurarea siguranței traficului de pasageri, în conformitate cu respectarea cerințelor Regulamentului (UE) nr.139/2014 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și Annex to ED Decision 2016/027/R Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes Design CS-ADRDSN Issue 4 din 8 decembrie 2017.

Dotările propuse au ca scop creșterea siguranței operațiunilor aeronautice care se desfășoară pe aeroport, susținerea creșterii traficului aerian prin oferirea de servicii diversificate, de calitate și la timp, îmbunătățirea condițiilor de operare a aeronavelor și asigurarea siguranței în condiții meteorologice nefavorabile.

Astfel, proiectul „Creșterea siguranței traficului de pasageri pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța” contribuie la creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroportului, implicit la îmbunătățirea condițiilor de siguranță și de securitate ale acestuia.

Valoarea totală a proiectului este în valoare de 14.237.057,47 lei din care valoarea cofinanțării UE este de 10.179.413,30 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 49 luni, respectiv între  data 01.12.2018 și 31.12.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. Proiectul de investiții “ Creșterea siguranței traficului de pasageri pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța” a primit în aplicația MySMIS codul 139487.

Proiectul este finanțat prin fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, axa prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem multimodal, de calitate, durabil și eficient, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local Obiectivul Specific 2.3. Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

related posts

Leave a Comment