Home Actualitate Concedii medicale pentru însoțitorii pacienților oncologici și pentru părinții copiilor aflați în carantină sau izolare

Concedii medicale pentru însoțitorii pacienților oncologici și pentru părinții copiilor aflați în carantină sau izolare

by Antonia Mocanu
0 comment

Începând cu data de 16 aprilie 2022, au intrat în vigoare prevederile Legii 24/2022 care reglementează concediul și indemnizația pentru îngrijirea persoanelor cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani, precum prevederile privind concediul medical pentru supravegherea și îngrijirea copilului cu vârsta până în 18 ani, pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării.

Astfel, asiguratul care însoțește pacientul cu afecțiuni oncologice la intervenții chirurgicale și tratamente prescrise de medicul specialist beneficiază de concediu și indemnizație de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an.

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea acestor drepturi este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Cuantumul brut lunar al indemnizației acordate este de 85% din baza de calcul pentru indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, fiind suportat integral din bugetul Fondului Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS).

Eliberarea certificatului medical se realizează de către medicul specialist, în baza acordului pacientului și adeverinței de la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență pacientul oncologic. Din adeverință, trebuie să reiasă numărul de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice care s-au acordat în ultimele 12 luni, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență însoțitorul.

Pacientul își poate exprima acordul numai pentru o singură persoană la fiecare intervenție chirurgicală, respectiv tratament. Acordul pacientului se completează potrivit modelului prevăzut în anexa 15 din Normele de aplicare a OUG 158/2005, pus la dispoziție de medicul specialist și se arhivează la fișa pacientului cu afecțiuni oncologice. Medicul specialist din ambulatoriu de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical cu durată de cel mult 45 de zile calendaristice, în interval de 1 an pentru un pacient.

Casele de asigurări de sănătate care au în evidență pacienții cu afecțiuni oncologice, au obligația de a gestiona numărul de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice. În vederea gestionării numărului de zile de concediu medical, beneficiarul are obligația de a transmite de îndată o copie a certificatului medical la casa de asigurări de sănătate care are în evidență pacientul cu afecțiuni oncologice, inclusiv prin mijloace de transmitere la distanță.

Totodată, atât salariatul care îngrijește pacientul cu afecțiuni oncologice, cât și pacientul, au dreptul la minim o ședință de evaluare psihologică clinică și minimum cinci ședințe de consiliere psihologică clinică. Costurile serviciilor furnizate de psiholog se vor suporta din bugetul FNUASS. Aceste prevederi  însă, vor intra în vigoare la un an de la data publicării în Monitorul Oficial al legii amintite, adică în luna februarie 2023.

 O altă noutate este cea referitoare la concediul medical pentru supravegherea și îngrijirea copilului cu vârsta peste 18 ani, pentru care s-a dispus măsura caratinei sau izolării – numai în cazul asiguraților pentru care nu se dispune măsura carantinei sau izolării. Durata concediului medical  va fi stabilită de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie, care a monitorizat copilul, în funcție de evoluția bolii și durata monitorizării. Cuantumul brut al indemnizației este de 100% din baza de calcul stabilită conform OUG nr. 158/2005.

related posts

Leave a Comment