Home Actualitate Apă potabilă sigură pentru consum

Apă potabilă sigură pentru consum

by Antonia Mocanu
0 comment

Apa potabilă furnizată de  compania de apă RAJA este o apă sigură pentru consum. Instituția transmite faptul că în urma creșterii turbidității apei din Canalul Dunăre – Marea Neagră s-a dispus limitarea volumului de apă de la această sursă de suprafață și creșterea cantității de apă pompată din sursele de subteran. S-a suplimentat numărul și frecvența analizelor privind indicatorii de calitate ai apei potabile. Compania de apă RAJA a acordat și acordă în permanență o atenție sporită cu privire la respectarea indicatorilor de calitate prevăzuți de normele legale în vigoare.

În acest sens, la nivelul companiei de apă RAJA se monitorizează şi analizează permanent indicatorii chimici, fizici şi bacteriologici, indicatori care atestă potabilitatea finală a apei livrate. În plus, pentru certificarea calității și Direcția de Sănătate Publică verifică prin analize proprii indicatorii de potabilitate ai apei. Dacă apa furnizată ar prezenta un risc pentru sănătatea populației, DSP Constanța ar face publică de îndată această situație și ar interzice alimentarea în sistem centralizat. Nu a existat niciun caz în care DSP să constate nerespectarea indicatorilor de calitate în municipiul Constanța.

În plus, sistemele centralizate sunt dotate cu instalații de clorinare automate, care reglează în timp real indicatorii microbiologici în funcție de cantitatea de apă pompată.

În aceste condiții, abonaților companiei de apă RAJA le sunt date asigurări în privința faptului că  apa potabilă pe care o consumă din sistemul de alimentare al societăţii este în conformitate cu prevederile legale din punct de vedere chimic, fizic, bacteriologic şi microbiologic.

related posts

Leave a Comment