Home Editorii noștri îți recomandă S-a majorat taxa de înscriere la Bacalaureat

S-a majorat taxa de înscriere la Bacalaureat

by Crina Matei
0 comment

Până la sfârşitul acestei săptămâni candidații la examenul național de Bacalaureat 2021 au termen pentru a  completa documentele-tip de înscriere şi apoi trebuie să le depună la secretariatele unităților de învățământ unde sunt înmatriculați. Comisiile de bacalaureat din aceste unități vor încărca informațiile cuprinse în cererile de înscriere în aplicația BACALAUREAT 2021, vor tipări tabelul de înscriere generat de aplicație și vor asigura semnarea acestuia, conform procedurii transmise de Comisia Națională de Bacalaureat 2021 din cadrul Ministerului Educației, al cărui președinte este secretar de stat Sorin Ion.Conform statisticii anterioare, respectiv de la simularea națională petrecută la finele lunii martie, în județul Constanța ar urma să se prezinte la examen peste 4.000 de elevi de clasa a XII-a și a XIII-a, cărora li se alătură candidați din seriile anterioare. Anul trecut, s-au prezentat 1.243 de candidați, rata de promovare a acestora fiind de 23,17%.

Reamintim că, potrivit metodologiei, candidații au dreptul să susțină examenul de Bacalaureat fără taxă de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiționate de achitarea unei taxe, care se stabilește anual de către Ministerul Educației.

Candidații care au participat, dar nu au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunile organizate începând cu anul 2003 pot solicita recunoașterea unora dintre probele promovate anterior.

Conform adresei 29330 transmise inspectoratelor școlare județene pe 27 mai, de Ministerul Educației, candidații din promoții anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de Bacalaureat și care se prezintă la toate probele examenului de Bacalaureat achită suma de 367 lei. Anul trecut taxa a fost de 354 lei, după ce în 2018 fusese de 280 lei.

În celelalte cazuri, stabilirea sumei de plată pentru candidații din promoțiile anterioare care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de Bacalaureat se face diferențiat, în funcție de numărul probelor pe care le susține candidatul, luându-se în calcul toate cheltuielile necesare examinării fiecărui candidat.

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a stabilit o taxă de 100 lei/probă, la fel și IȘJ Dolj, în timp ce IȘJ Sibiu a stabilit 60 lei/probă.

related posts

Leave a Comment