Home Actualitate 1 miliard de euro pentru susținerea afacerilor românești

1 miliard de euro pentru susținerea afacerilor românești

by Florentina Lup
0 comment

Granturile pentru capitalul de lucru, destinate IMM-urilor, vor avea valoare cuprinsă între 2.000 și 150.000 de euro pentru acoperirea anumitor tipuri de cheltuieli ce vor fi detaliate în Schema de ajutor de stat.

Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri, fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă sau redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Valoarea sprijinului din fonduri externe nerambursabile pentru capital de lucru se stabilește în tranșe, în funcție de cifra de afaceri aferentă anului 2019 şi reprezintă 15% din aceasta, nu mai puțin de 2.000 euro și nu mai mult de 150.000 de euro.

Lista domeniilor de activitate eligibile se regăsește în Schema de ajutor de stat. Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate la finanțare în ordinea depunerii cererii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

Certificatul pentru situații de urgență emis de către MEEMA în perioada 1 august – 15 septembrie 2020, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, constată, în baza declarației pe propria răspundere, că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor de minim 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020, sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență.

related posts

Leave a Comment