Home Actualitate Poţi învăţa la orice vârstă! Alege un curs şi schimbă-ţi traiectoria profesională!

Poţi învăţa la orice vârstă! Alege un curs şi schimbă-ţi traiectoria profesională!

by Florentina Lup
0 comment

În luna aprilie, la nivel naţional, vor începe 144 programe de formare profesională. La cursurile gratuite, organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, vor participa 2.219 persoane.

Programele de formare profesională vizează calificări precum:

 • îngrijitor spații verzi;
 • femeie de serviciu;
 • competențe comunicare în limba română;
 • competențe de bază în matematică;
 • inspector (referent) resurse umane;
 • lucrător în comerț;
 • agricultor în culturi vegetale și crescător de animale;
 • ajutor de bucătar;
 • agent de securitate;
 • operator introducere validare și prelucrare date;
 • cofetar patiser.

Cursurile sunt gratuite pentru persoanele înregistrate în evidențele ANOFM și care se regăsesc în una din următoarele situații:

 • sunt șomeri;
 • sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ;
 • au obţinut statutul de refugiat sau beneficiază de altă formă de protecţie internaţională, conform legii, sau se află în procedura de soluţionare a cererii de azil şi au acces pe piaţa muncii;
 • sunt cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă, sau au realizat venituri în România sau care au drept de muncă pe teritoriul României;
 • nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie; desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare, sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

De asemenea, persoanele private de libertate pot beneficia de cursuri gratuite de formare profesională.

Pentru detalii, persoanele interesate se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa.

Oferta cursurilor de formare profesională poate fi consultată şi pe site-ul ANOFM, la secţiunea ,,Persoane fizice/Cursuri de formare profesională” sau la următorul link: https://bit.ly/3d7Uasa.

Sursa: anofm.ro

related posts

Leave a Comment