Home Actualitate Pentru împrumuturi acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare, se poate solicita suspendarea plăţii ratelor scadente

Pentru împrumuturi acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare, se poate solicita suspendarea plăţii ratelor scadente

by Florentina Lup
0 comment

Ministerul Finanțelor a decis că persoanele fizice sau juridice care au contractat împrumuturi pentru rate de capital, dobânzi şi comisioane, pot solicita suspendarea plății ratelor scadente aferente acestor împrumuturi. De această facilitate beneficiază debitorii care au un contract de creditare în derulare, pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, anterior intrării în vigoare a actului normativ. Sunt incluse doar creditele fără restanţe la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.

Proiectul de act normativ propune:

  • debitorii pot solicita suspendarea plății ratelor de capital, dobânzilor și comisioanelor pentru o perioadă cuprinsă între minimum 1 lună și maximum 9 luni (suspendarea poate fi solicitată atât pentru creditele pentru care a fost deja obținută suspendarea obligațiilor de plată, cât și pentru creditele pentru care nu s-a solicitat anterior accesarea facilității);
  • perioada maximă de 9 luni include și perioada suspendării efective a obligațiilor de plată în baza prevederilor OUG nr. 37/2020 și/sau perioadele de suspendare acordate în cadrul amânărilor la plată non-legislative, iar debitorul are posibilitatea de a obține o singură dată suspendarea obligațiilor de plată;
  • solicitările pentru suspendarea plății obligațiilor pot fi transmise creditorului până la data de 15 martie 2021 inclusiv, iar acesta va efectua analiza și va emite decizia până cel târziu la data de 30 martie 2021 inclusiv;
  • beneficiază de aceste facilități debitorii care au încheiat un contract pentru obţinerea unui credit acordat până la data de 30 martie 2020 inclusiv, care nu a ajuns încă la scadență şi pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, la data de 31 decembrie 2020, inclusiv;
  • debitorii trebuie să declare pe propria răspundere scăderea veniturilor sau încasărilor cu minim 25% în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată, prin raportare la perioada similară din anii 2019/2020, să se afle în imposibilitatea onorării obligațiilor de plată aferente creditului și să nu se afle în insolvență la data solicitării rambursării creditului.

În cazul contractelor ipotecare, persoanele fizice trebuie să declare pe propria răspundere că le-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile familiei de situația gravă generată de pandemia SARS-COV-2 și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului urmare a intrării în șomaj tehnic, a concedierii, a reducerii salariului, a plasării acestuia în carantină instituționalizată etc.

related posts

Leave a Comment