Home Actualitate Decontarea cheltuielilor pentru persoanele care găzduiesc ucraineni

Decontarea cheltuielilor pentru persoanele care găzduiesc ucraineni

by Antonia Mocanu
0 comment

Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste persoane pot depune  în primele 3 zile lucrătoare ale lunii o cerere care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoțită de:

a)o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;

b)copia actului de identitate al solicitantului și documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele găzduite.

Cererile se depun pentru decontarea cheltuielile realizate în luna precedentă.

Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință.

Cererile depuse după termenul menționat se soluționează în luna următoare.

Modelul cererii, precum și cel al declarației pe propria răspundere sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

În cerere solicitantul precizează dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar.

Solicitanții  beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru hrană și 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare.

Cererile se depun la  punctul de lucru al Serviciului sprijin comunitar și evenimente sociale situat pe strada Duiliu Zamfirescu, nr. 4 ( Clubul pensionarilor) , în intervalul orar 8.00 – 16.00, de luni  până joi și 8.00 – 14.00 – vineri.

Informații suplimentare se pot pot obține la numărul de telefon 0341448530.

Direcția generală de asistență socială Constanța va efectua verificări privind realitatea informațiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

related posts

Leave a Comment