Home Actualitate Atenție la entitățile neautorizate din domeniul asigurărilor

Atenție la entitățile neautorizate din domeniul asigurărilor

by Florentina Lup
0 comment

Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează că, în ultima perioadă, au fost active la nivelul pieței de asigurări din România, cu precădere pe clasa 15 de asigurări – Garanții, mai multe entități care nu sunt autorizate. Din acest motiv, ASF recomandă ca, înainte de încheierea unor contracte/polițe de asigurare, să verificați dacă:

  • societățile de asigurare care urmează să emită polițele de asigurare, precum și intermediarii implicați în activitatea de distribuție se regăsesc în Registrul public A.S.F.;
  • ofertele primite sunt autentice și valide, prin contactarea directă a societăților de asigurare implicate folosind informațiile de contact oficiale ale acestor entități. De asemenea, o atenție sporită trebuie acordată verificării calității persoanelor care intermediază sau recomandă folosirea produselor de asigurare respective.

Conform prevederiloreste necesar să solicitați în mod expres societăților de asigurare și intermediarilor ca înainte de încheierea unui contract de asigurare să vă prezinte, în timp util, următoarele informații:

  • identitatea și adresa acestora;
  • calitatea de intermediar sau de asigurător deținută, după caz;
  • registrul în care sunt înscriși și modalitățile prin care se poate verifica acest lucru.

Entitățile din domeniul asigurărilor pot opera legal în România numai dacă sunt înregistrate în Registrul public A.S.F., ce poate fi consultat AICI . 

Registrul societăților de asigurare și al intermediarilor principali  poate fi regăsit AICI 

Registrul asigurătorilor și intermediarilor din SEE, entități notificate către autoritățile competente din țările de origine pentru desfășurarea activității în baza dreptului de stabilire și/sau în libertatea de a presta servicii, poate fi regăsit AICI.

Dacă identificați societăți de asigurare și/sau brokeri prin intermediul cărora primiți oferta, care nu se regăsesc în registrele publice menționate anterior, este  recomandat să sesizați cât mai rapid A.S.F. și să furnizați informații privitoare la societatea de asigurare, intermediarul prin care a fost primită oferta, precum și orice documente disponibile primite de la aceștia.

related posts

Leave a Comment