Home Editorii noștri îți recomandă Transport gratuit pentru toţi elevii

Transport gratuit pentru toţi elevii

by Crina Matei
0 comment

Este oficial. Guvernul a hotărât transport gratuit pentru elevi, atât în localitate, cât şi interjudeţean, feroviar, naval şi cu metroul. Elevii vor beneficia în mod gratuit de această facilitate pe toată perioada anului școlar.

Elevii școlarizați în România vor beneficia de gratuitate pentru transportul local rutier,feroviar, naval și cu metroul între localitatea de domiciliu și cea unde sunt școlarizați.

Pentru a beneficia de facilităţile oferite de Guvern, elevii din învățământul preuniversitar vor solicita operatorului de transport, în baza carnetului de elev o legitimaţie de călătorie.

Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor, pe durata cursurilor, elevii din învățământul preuniversitar, domiciliați în altă localitate față de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru o cerere, prin care solicită eliberarea unei adeverințe în vederea deplasării cu titlu gratuit, de la domiciliu la unitatea școlară.

„Fiecare copil al României are dreptul la educație. Unul dintre obiectivele Ministerului Educației și Cercetării este acela de a asigura accesul echitabil și nediscriminatoriu la o educație de calitate a tuturor elevilor din România. Acest lucru presupune, cu necesitate, măsuri rapide și coerente de intervenție integrată pentru diminuarea riscului de excluziune și de abandon școlar”, a declarat Monica Anisie, ministrul educației și cercetării.

related posts

Leave a Comment