Home Editorii noștri îți recomandă 150 de persoane cu dizabilități instituționalizate vor fi mutate în Locuințe Protejate

150 de persoane cu dizabilități instituționalizate vor fi mutate în Locuințe Protejate

by Crina Matei
0 comment

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța implementează cea de-a treia etapă a proiectului „Dizabilitatea nu este o barieră“, cod SMIS 131362, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, proiect complementar Programului de Interes Național (PIN) privind dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități, în valoare de peste 7,5 milioane lei.

Este vorba despre o caravană ce are drept scop informarea, conștientizarea și implicarea autorităților locale în procesul de dezinstituționalizare. În acest context, la finele săptămânii trecute, echipa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a avut primele întâlniri cu reprezentanții primăriilor, școlilor, Poliției și toate persoanele cu putere de decizie la nivelul unităților administrativ teritoriale din Negru Vodă și Cerchezu.

Obiectivul proiectului „Dizabilitatea nu este o barieră“ este creșterea calității vieții pentru 150 de persoane cu dizabilități aflate în insituțiile de tip rezidențial de mare capacitate din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Acest lucru va fi posibil prin oferirea de servicii alternative de tip Locuințe Protejate (acestea urmând a fi construite în localitățile Chirnogeni, Nicolae Bălcescu, Băneasa și Topraisar)și de servicii sociale prin Centrele de Zi. Locuințele Protejate vor oferi, pe lângă găzduire, sprijin și asistență permanentă în scopul dezvoltării abilităților de viață independentă, asistență și supraveghere medicală, consiliere în vederea dezvoltării relațiilor sociale, consiliere juridică, ergoterapie, reintegrare familială și comunitară, socializare, activități culturale.

„Rolul acestor locuințe este să îi pregătească pentru viața în comunitate și pentru integrarea în comunitate. Când spun <integrare> mă refer la participarea lor efectivă la viața comunității. În cadrul Locuințelor Protejate vor avea loc foarte multe activității tocmai pentru a urma modelul familial. Oamenii trebuie implicați în activități care să le permită să se dezvolte“, a explicat Marin Ristea, expert conștientizare și facilitare comunitară din cadrul DGASPC Constanța.

Fiecare Locuință Protejată va avea o capacitate de maximum zece locuri și va fi deservită de opt infirmieri, un asistent medical și un șef de centru. Astfel, persoanele cu dizabilități vor beneficia de mai multă atenție și se vor bucura de condiții similare celor de acasă.

În ceea ce privește Centrele de Zi, pe lângă rolul de terapie și recuperare, acestea vor avea și un rol de socializare. De serviciile oferite aici vor beneficia atât persoanele din Locuințele Protejate, cât și persoanele cu dizabilități din comunitate, iar terapiile și toate activitățile desfășurate aici vor fi gratuite.

„Toți beneficiarii din Locuințele Protejate vor veni și la Centrul de Zi. Fac terapie de recuperare. Cei din comunitate vor veni și ei aici, la recuperare, fiecare Centru de Zi având foișor pentru socializare, tocmai pentru a creea condiții pentru comunicare și acceptare reciprocă“, a explicat Marin Ristea, expert conștientizare și facilitare comunitară.

În timp, existența Centrelor de Zi va reduce rata de abandon a persoanelor cu dizabilități și va oferi momente de respiro familiilor acestora. În plus, accesul la servicii de recuperare va fi mult mai facil, deoarece persoanele cu dizabilități din județ nu vor mai fi nevoite să facă naveta la Constanța pentru a beneficia de terapie.

Rolul caravanei „Dizabilitatea nu este o barieră“ este acela de a aduce la cunoștința opiniei publice importanța accesului și a acceptării persoanelor cu dizabilități în comunitate.

related posts

Leave a Comment