Home Actualitate Veşti bune pentru IMM-uri

Veşti bune pentru IMM-uri

by Florentina Lup
0 comment

Guvernul României a aprobat normele metodologice ale programelor IMM InvestIMM Factor și IMM Leasing, precum și schema de minimis pentru programul IMM Leasing,

În ceea privește programul IMM Invest, a fost eliminată principala constrângere a beneficiarilor în accesarea creditelor, și anume lipsa garanțiilor și crearea necesarului de lichiditate financiară.

Plafonul de garantare pentru acest program, aferent anului 2021, este de 15 miliarde de lei, din care pentru subprogramul AGRO IMM Invest plafonul este de 1 miliard de lei. Normele metodologice stabilitesc acordarea de facilități și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

Grantul acordat constă în:

  • subvenționarea în procent de 100% a dobânzii aferente creditelor pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului;
  • subvenționarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc pe toată perioada de valabilitate a garanției şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate.

Componenta nerambursabilă se acordă în termen de 1 an de la data solicitării transmise la Ministerul Finanțelor de către FNGCIMM, pe baza Deciziei de plată, în funcție de utilizarea creditului garantat.

În cazul creditelor de investiții acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, se acordă o perioadă de grație de maximum 24 de luni, iar rambursarea creditului principal se face în cel puțin 2 rate pe an.

Pentru celelalte categorii de beneficiari ai programului IMM Invest, perioada de grație este de maximum 18 luni, pentru rambursarea creditului principal, de la începutul perioadei de creditare.

În cazul programului IMM Factor, se pot accesa granturi în limita cumulului rezultat din valoarea integrală a comisionului de risc și a celui de administrare şi din valoarea rezultată prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro/întreprindere.

Plafonul total al garanțiilor pentru anul 2021 este de 1miliard de lei, iar normele metodologice stabilesc costul total al finanțărilor acordate, compuse din:

  • rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5 % (marja include dobânda, comisionul de factoring, precum și orice alt comision perceput de finanțator);
  • comisionul de risc – comisionul datorat Ministerului Finanțelor de către beneficiar;
  • comisionul de administrare – comisionul datorat FNGCIMM de către beneficiar, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției.

De asemenea, sunt reglementate activitățile desfășurate de către beneficiari care nu pot fi garantate în cadrul Programului.

Pentru programul IMM Leasing de echipamente și utilaje, s-a aprobat un plafon al garanţiilor, pentru anul 2021, în valoare de 2 miliarde de lei, respectiv 50,9 milioane lei – echivalentul subvenţiei brute al ajutorului sub formă de garanţii.

Ministerul Finanțelor subvenționează dobânzile aferente finanțărilor de tip leasing financiar în procent de până la 50% , pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării, iar comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100% (costuri de garantare – finanțare).

related posts

Leave a Comment