Home Sănătate CAS Constanța a deschis sesiune de contractare pentru Programele Naționale de Sănătate Curative, precum și pentru tipurile de asistență medicală deficitare

CAS Constanța a deschis sesiune de contractare pentru Programele Naționale de Sănătate Curative, precum și pentru tipurile de asistență medicală deficitare

by PĂUN IONELIA
0 comment

Începând de astăzi, 1 aprilie 2022, au intrat în vigoare mai multe acte normative care privesc sistemul de asigurări de sănătate. Astfel, au intrat în vigoare H.G nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate și Ordinul președintelui CNAS nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2022 și 2023.

În acord cu prevederile acestor acte, instituția noastră a deschis o perioadă de contractare pentru încheierea contractelor de realizare a programelor naționale de sănătate curative sesiunea aprilie 2022, care se desfășoară după următorul calendar: 

 • Depunerea cererilor însoțite de documente conform opisului:

◊ 11.04.2022 – 12.04.2022

 • Perioada de evaluare și verificare a documentelor:

◊ 13.04.2022 – 15.04.2022

 • Data afișării furnizorilor respinși:

◊ 18.04.2022 ora 16.00

 • Data depunerii contestațiilor:

◊ 19.04.2022 ora 16.00

 • Data afișării soluționării contestațiilor și a afișării listei finale cu furnizorii admiși la contractare:

◊ 20.04.2022

 • Perioada de întocmire și semnare a contractelor:

◊ 21.04.2022 – 29.04.2022

 •  Data limită de finalizare a procesului de contractare:

◊ 29.04.2022

Precizăm că opisurile cuprinzând documentele necesare încheierii contractelor pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală se regăsesc pe site-ul instituției www.cas.cnas.ro/casct, la secțiunea “ Informații pentru furnizori”.

Pentru asigurarea continuității tratamentului bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate curative, pentru luna aprilie 2022 s-au încheiat acte adiționale.

Tot de astăzi, au intrat în vigoare și modificările aduse Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentruanii 2021-2022, aprobat prin H.G 696/2021, precum și Normelor de aplicare ale acestuia aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021.

Potrivit prevederilor acestor acte normative, pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale care la data de 31.03.2022 se aflau în relație contractuală cu CAS Constanța, contractele pentru anul 2021 se prelungesc prin acordul părților până la data de 31.12.2022, prin acte adiționale.

Excepție fac  contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare (pentru unităţile sanitare ambulatorii de medicină fizică şi de reabilitare) care se prelungesc până la data de 30.04.2022, doar pentru componenta de asistența medicală ambulatorie de medicină fizică și de reabilitare în bazele de tratament, astfel încât să se asigure accesul/continuitatea în ceea ce privește serviciile/procedurile de medicină fizică și de reabilitare, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale.

Instituția noastră a stabilit următorul calendar pentru încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale, calendar aplicabil pentru următoarele domenii de asistență medicală:

–          asistență medicală primară (cu excepția solicitărilor pentru municipiul Constanța)

–          asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile cliniceinclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative;

–          asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament;

–          asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară

–          furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate

Calendarul de contractare este următorul:

 • Perioada de transmitere a cererilor însoțite de documente conform opisului:

◊ 11.04.2022 – 12.04.2022

 • Perioada de evaluare și verificare a documentelor:

◊ 13.04.2022

 • Data afișării furnizorilor respinși:

◊ 13.04.2022, ora 16.00

 • Data depunerii contestațiilor:

◊ 14.04.2022, ora 16.00

 • Data afișării soluționării contestațiilor și a afișării listei finale cu furnizorii admiși la contractare:

◊ 15.04.2022, ora 14.00

 • Perioada de întocmire și semnare a contractelor:

◊ 18.04.2022 – 29.04.2022

 • Data limită de finalizare a procesului de contractare:

◊ 18.04.2022 pentruasistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare, acupunctură, planificare familială şi îngrijiri paliative

◊ 29.04.2022 pentru celelalte domenii de asistență

Precizăm că opisurile cuprinzând documentele necesare încheierii contractelor pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală pentru care se organizează contractarea se regăsesc pe site-ul instituției http://cas.cnas.ro/casct/, la secțiunea “ Informații pentru furnizori”.

Pentru furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, care doresc să intre în relație contractuală cu CAS Constanța contractele pentru anul 2022 se încheie pentru perioada 01.05.2022 – 31.12.2022.

Informaţii background

În acest moment, la nivelul județului Constanța se află în derulare 10 Programe Naționale de Sănătate Curative.  În cadrul acestora, în anul 2021,  38966 de pacienți au beneficiat de tratament, după cum urmează:

 1. Programul national de boli cardiovasculare = 293 pacienți ;
 2. Programul national de oncologie = 3821 pacienți tratați și 1138 tratați prin radioterapie;
 3. Programul national de diabet zaharat = 33459 pacienți tratați8095 adulti automonitorizați și 143 de copii  automonitorizați;
 4. Programul național de tratament al bolilor neurologice – 86 de pacienți cu scleroză multiplă tratați
 5. Programul national de diagnostic si tratament al hemofiliei si talasemiei = 29 pacienți cu hemofilie tratați și 7 pacienți cu talasemie;
 6. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare = 96 pacienți
 7. Programul national de boli endocrine = 39 pacienți;
 8. Programul national de ortopedie = 341 pacienți;
 9. Programul national de transplant de oragane, tesuturi si celule de origine umana = 111 bolnavi tratați posttransplant;
 10. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala cronica = 1000 pacienți.

În continuare,  vă prezentăm câteva dintre noutățile pe care le conține Contractul-cadru, cu relevanță pentru asigurați:

În scopul asigurării accesului permanent la serviciile acordate de medicii de familie, pentru a determina diminuarea perioadei de recuperare a sănătății și reducerea numărului de internări evitabile, au fost extinse serviciile medicale acordate de medicii de familie conform curriculei de pregătire, prin introducerea de noi servicii de diagnostic și tratament, care vor putea fi acordate atât în cadrul cabinetelor medicilor de familie cât și la domiciliul pacientului sau la locul solicitării.  

Medicul de familie poate efectua și la domiciliu sau în afara programului de lucru orice tratament injectabil sau perfuzabil necesar, în urma consultației pe care acesta o acordă pacienților din lista proprie.

Pachetul de prevenție acordat în asitența medicală primară a fost modificat astfel:

Pentru  asigurații  adulți  asimptomatici,  cu vârsta de 18 ani și peste, supraponderali/obezi și/sau care prezintă unul sau mai mulți factori de risc pentru diabetul zaharat,  se  recomandă  efectuarea  testului  de  toleranță    la  glucoză per  os  (TTGO)  și  a  HBA1c.  Biletul  de  trimitere  se  întocmeşte  distinct  pentru  aceste  investigaţii paraclinice  cu completarea  câmpului  corespunzător  prevenţiei.

 1. pentru pacienții prevăzuți la Nota 3:

o   Glicemie

o   Colesterol seric total

o   LDL colesterol

o   Creatinină serică

o   Acid uric seric

o   Microalbuminuria

o   TTGO

o   HBA1c (se recomanda în cadrul PNS 5, în baza unui formular de bilet de trimitere distinct de biletul de trimitere pentru prevenție, pe care se bifează cu căsuța P)”

“Nota 3. Pentru  pacienții  prevăzuți  la  lit.  d.  de  la  Nota  1, care indeplinesc cel putin una din urmatoarele condiții:

o   Glicemie  bazala  (a  jeun)  cuprinsă  în intervalul  110-125 mg/dl  (5,6-6,9  mmol/l)  și/sau

 1. b)  TTGO  cuprins  în intervalul   140-199 mg/dl  (7,8-11  mmol/l)  si/sau

o   HBA1c  cuprinsă  în intervalul  5,7-6,49%

Medicul  de  familie  va  include  pacientul  în  Programul  Național  de  Diabet  Zaharat  (PNS  5)  și  va  iniția tratamentul  cu  DCI  Metforminum  inclus  în  sublista  C  secțiunea  C2,  PNS  5  –  Programul  național  de diabet  zaharat  –  Subprogramul  medicamentos  al  bolnavilor  cu  diabet  zaharat,  din  anexa  la  H.G.  nr. 720/2008,  republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  în  doză  titrabilă  de  la  500  mg/zi  până la  2000 mg/zi.

Dacă la consultațiile ulterioare de control, valoarea HBA1c este ≥6,5%, medicul de familie va trimite pacientul pentru consultație la medicul  de  specialitate  diabet  zaharat,  nutriţie  şi  boli  metabolice şi/sau  medici  cu  competenţă/atestat  în  diabet”

Pachetul de servicii medicale de bază acordat în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice cuprinde și consultațiile și serviciile acordate de medicii de specialitate cu specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare în cabinetul medical.

related posts

Leave a Comment