Home Editorii noștri îți recomandă Profesorii de limba română din județul Constanța, prezenți la consfătuirea județeană

Profesorii de limba română din județul Constanța, prezenți la consfătuirea județeană

by PĂUN IONELIA
0 comment

Două aspecte asupra cărora m-am oprit în cadrul Consfătuirii profesorilor de limba română din județul Constanța au fost: abordarea integrată și demersul didactic în sistem blended-learning. 

Integrarea este un proces complex pe care profesorul trebuie să-l realizeze progresiv, de la modelul clasic disciplinar până la disoluția barierelor disciplinare – transdisciplinaritatea.Ideea este de a da o lectură coerentă textelor pe care le alegem în cadrul diferitelor teme, în clasa a IX-a, care să meargă dinoclo de granițele înguste ale disciplinei, pornind de la alte texte literare, studiate de elevi în gimnaziu. Discursurile unor autori studiați de elevi pe parcursul ciclului gimnazial pot deveni conținuturi integrate pentru descifrarea unui nou text propus lor spre analiză în clasa a IX-a.

Transgresarea corectă a graniței textului se poate realiza dacă profesorul cunoaște foarte bine limitele disciplinei pe care o predă. Am pledat, pe lângă abordarea integrată a textului, în fond primul pas al abordării transdisciplinare, pentru activitatea didactică în sistem blended-learning. Merg foarte bine împreună. Profesorul, în contextul practicării învățării de tip mixt, trebuie să insereze/asambleze diverse stiluri de învățare, stiluri pe care le poate realiza fie prin resurse fizice, fie mixte. Profesorul îi poate învăța pe elevi utilizând n modalități de instruire.

Folosind învățarea mixtă, profesorul poate crea o serie de sarcini de învățare utilizând și tehnologia și interacțiunea face to face. Ideea centrală în activitatea derulată în sistem blended-learning este de a combina mai multe metode de livrare a instruirii. Eu am început, de exemplu, o lecție în clasă și am continuat cu materiale pe care le-am postat pe clasa virtuală, utilizând platforma de e-learning pe care o avem la nivel de școală. Americanii și nu numai, vorbesc de Learning Management System – integrarea e-learning în sistemul acesta de management al instruirii. Un demers eficient pe care l-am recomandat.

related posts

Leave a Comment