Home Editorii noștri îți recomandă PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

by PĂUN IONELIA
0 comment

Lansarea primei runde de atragere de fonduri în cadrul Programului Prima conectare. În data de 13 octombrie 2022, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.605/2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C1 — Managementul apei, investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente. 

Astfel, conform ordinului, în perioada 01 noiembrie 2022, ora 10.00 – 15 decembrie 2022, ora 23.59, în limita bugetului maxim eligibil prealocat, se desfășoară prima rundă de atragere de fonduri în cadrul Programului ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare” finanțat din PNRR. Cererile de finanțare se vor transmite la AFM prin aplicația informatică destinată programului care va fi disponibilă pe site-ul instituției, www.afm.ro. 

În cadrul Programului se acordă finanțare pentru realizarea țintelor cuprinse în Investiția 3 – Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și/sau canalizare existente din cadrul Componentei C1: Managementul Apei și contribuie la îndeplinirea Reformei 1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor europene. Măsura vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie) pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare. 

Solicitanții care pot depune cereri de finanțare sunt Operatorii de servicii de utilități publice/operatorii regionali de servicii de utilități publice din sectorul de apă/apă uzată, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pe lângă celelalte criterii de eligibilitate aplicabile, aceștia sunt eligibili sub condiția încheierii de parteneriate (în calitate de Lideri), cu UAT sau cu ADI. Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de branșare/racordare a gospodăriilor vulnerabile la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul Investiției I3 este de 168.000.000 Euro. 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar de cel mult 1.900 euro/gospodărie racordată și/sau branșată la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără TVA.Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. Informații privind desfășurarea programului se publică pe site-ul AFM la secțiunea Programe de finanțare – PNRR.

related posts

Leave a Comment